Κίνδυνο λουκέτου στη ΔΕΗ, ακόμη και φέτος, βλέπουν οι ορκωτοί ελεγκτές

Κίνδυνο λουκέτου στη ΔΕΗ, ακόμη και φέτος, βλέπουν οι ορκωτοί ελεγκτές

Του Γιώργου Φιντικάκη

Τον κίνδυνο ακόμη και να βάλει λουκέτο αντιμετωπίζει η ΔΕΗ μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες σύμφωνα με τον ορκωτό της ελεγκτή, δηλαδή την E&Y, η οποία κάνει λόγο για πιθανή χρεοκοπία.

Στην έκθεση που συνοδεύει τον ετήσιο ισολογισμό της ΔΕΗ, ο ελεγκτής προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που οφείλεται σε μια σειρά από κινδύνους «εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους». 

Ο πλέον δηλαδή επίσημος φορέας να κρίνει κατά πόσο η ΔΕΗ είναι βιώσιμη -η εταιρεία που η ίδια έχει προσλάβει για να ελέγχει τα οικονομικά της- αδειάζει την χθεσινή προσπάθεια του Γιώργου Σταθάκη να εξωραΐσει την εικόνα των ζημιών-ρεκόρ, ύψους 903 εκατ. ευρώ.

Κρούει αντίθετα τον κώδωνα του κινδύνου ενός «ξαφνικού θανάτου» στη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας, καθώς όπως γράφει η E&Y στην έκθεσή της, η ΔΕΗ χρωστά πολλαπλάσια, έναντι όσων της χρωστούν. Είχε δηλαδή στις 31/12/2018 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υψηλότερες κατά… 949 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της, κατάσταση που σύμφωνα με την διοίκηση της ίδιας της ΔΕΗ θα συνεχιστεί και φέτος, φουσκώνοντας περαιτέρω τα νούμερα. Συνταγή χρεοκοπίας για κάθε επιχείρηση, για όσους ξέρουν να διαβάζουν ισολογισμούς.

«Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3.1 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία επισημαίνεται ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος στην κλειόμενη χρήση παρουσιάζουν μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, ενώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου υπολείπονταν κατά 949 εκατ. ευρώ και 708 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, αντίστοιχα», αναφέρει η E&Y. 

Και προσθέτει ότι «με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι ανωτέρω συνθήκες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών μεμονωμένα αλλά και στο σύνολό τους, μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη σημείωση 3.1, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό»

Στην ουσία αυτό που δείχνει η παραπάνω αναφορά είναι ότι το πρόβλημα δεν τελειώνει στις τεράστιες περυσινές ζημιές των 903 εκατ. ευρώ, αλλά μπορεί να «σκάσει» στη φετινή. Δείχνει επίσης την ανάγκη να πάψει η κυβέρνηση να έχει ως μοναδική της μέριμνα πως θα συντηρήσει με πυροσβεστικά μέτρα τη ΔΕΗ ως τις εκλογές, αλλά να κινηθεί πιο δραστικά, καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται.

Ανάγκη άμεσης λήψης πρόσθετων μέτρων

Ο κίνδυνος γίνεται ακόμη πιο σαφής στη σημείωση 3.1 που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ. Εκεί η E& Y μιλά για την ανάγκη άμεσης λήψης πρόσθετων μέτρων, καθώς περιγράφει μια ΔΕΗ εντελώς αθωράκιστη απέναντι στους φετινούς κινδύνους όπως την εκτίναξη στα κόστη των ρύπων -  ήδη από 11 ευρώ / τόνο μεσοσταθμικά πέρυσι, αυτά βρίσκονται φέτος στα 27 ευρώ-  την περαιτέρω αύξηση της χονδρικής τιμής (ΟΤΣ) στο ρεύμα, κ.ό.κ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ορκωτοί, «η εκτίμηση για τη συνέχιση ύπαρξης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και η συνέχιση μειωμένων ταμειακών ροών από τη λειτουργία, αφήνει, λόγω της μη ύπαρξης μηχανισμών ανάκτησης κόστους, εκτεθειμένο τον Όμιλο και την Εταιρεία σε πιθανές σημαντικές αυξήσεις των διεθνών τιμών εκπομπών αερίων CΟ2 ή/και ΟΤΣ, κίνδυνοι οι οποίοι αν επέλθουν θα απαιτήσουν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Τα ανωτέρω δεδομένα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία πρέπει να αρθεί με τη λήψη πρόσθετων μέτρων το συντομότερο»

Το ερώτημα φυσικά είναι, μπορεί η ΔΕΗ να καταρρεύσει; Έως σήμερα η απάντηση ήταν αρνητική. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, μαζί της θα συμπαρέσυρε το ηλεκτρικό σύστημα, όλη την αγορά ενέργειας, χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τις τράπεζες, όντας φορτωμένες κάθε μια με δάνεια προς την επιχείρηση, την ίδια την οικονομία. Το θέμα όμως είναι ότι ο ίδιος ο ορκωτός ελεγκτής της ΔΕΗ εφιστά τον κίνδυνο ακόμη και γι'' αυτό το ενδεχόμενο.

Ο εφιάλτης της Foli Follie

Κάποιοι θα πουν ότι η E&Y κινδυνολογεί, σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ, προκειμένου η κυβέρνηση να αποδεχθεί το αίτημα του Μ. Παναγιωτάκη για αυξήσεις στα τιμολόγια, το οποίο έχει απορριφθεί ενόψει εκλογών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ορκωτοί ελεγκτές, μετά και από το γιγαντιαίο σκάνδαλο της Foli Follie και τις μεγάλες ευθύνες που αυτό ανέδειξε για τον κλάδο, έχουν γίνει πιο προσεκτικοί. Βλέποντας τον κίνδυνο να έρχεται, η E&Y σπεύδει να προειδοποιήσει την ΔΕΗ, τις αρχές, και το επενδυτικό κοινό, προκειμένου να προφυλαχθεί και η ίδια, στο σενάριο που τα παραπάνω επιβεβαιωθούν.