Καινούργια βάρη στους ιδιοκτήτες ακινήτων

Καινούργια βάρη στους ιδιοκτήτες ακινήτων

Τέλος και με το νόμο βάζει από σήμερα το υπουργείο Οικονομικών στην εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο δημόσιο από τους ιδιοκτήτες, μέτρο που ίσχυε μέχρι και φέτος και συνέβαλε στο να μην φορολογούνται άδικα οι φορολογούμενοι που είχαν νοικιάσει ακίνητά τους, αλλά δεν εισέπρατταν ενοίκια.

Από σήμερα, με εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα εκχώρησης στο δημόσιο ανείσπρακτων εισοδημάτων των οποίων το δικαίωμα είσπραξης αποκτήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πολύ απλά ότι οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων θα πληρώσουν το 2016 φόρο εισοδήματος, όχι με τους συντελεστές 11% και 33% που ισχύει, αλλά με τους νέους αυξημένους συντελεστές που θα αποφασιστούν και θα περιληφθούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ακόμη και για τα ποσά των ενοικίων που δεν έχουν καταφέρει να εισπράξουν φέτος από τους ενοικιαστές τους!

Η μόνη περίπτωση, όπως έχει ήδη επισημάνει το liberal.gr, που προβλέπει ο νέος νόμος, για να αποφύγουν οι ιδιοκτήτες την άδικη φορολογία, αφού θα αφορά εισοδήματα που ουδέποτε απέκτησαν,  είναι να έχουν κινηθεί δικαστικά κατά του δανειολήπτη καθώς όπως αναφέρει και η σχετική διάταξη:

«τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήησης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων».

Διαβάστε ακόμα:

- Επταπλάσιος το 2016 ο φόρος από την ακίνητη περιουσία