Η Κέκροψ, τα έσοδα και η νέα αύξηση προ των πυλών

Η Κέκροψ, τα έσοδα και η νέα αύξηση προ των πυλών

Έναν μισθό το μήνα ύψους 1.330 ευρώ, εμφανίζει ως έσοδα η εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων Κέκροψ, της οποίας ο συνολικός τζίρος στο εννεάμηνο του 2015 έφθασε μόλις και μετά βίας τα 12 χιλ ευρώ.

Η εταιρεία χρήζει άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης η οποία θα προκύψει είτε μέσω ομολογιακού δανείου, είτε μέσω νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η διοίκηση της εταιρείας έχει συγκαλέσει για σήμερα γενική συνέλευση με στόχο την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 1,533 εκατ. ευρώ εξασφαλισμένου με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών αναγκών.

Σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν οι προσπάθειες πραγματοποίησης των προσδοκώμενων εσόδων σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο, η Εταιρεία θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων χρηματοδότησης όπως, ενδεικτικά, η διερεύνηση της δυνατότητας να προσφύγει σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Όπως αναφέρεται σαφώς στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, «παρά τις συνεχιζόμενες ζημίες που εμφανίζει η Εταιρεία, τις αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και τους κινδύνους που ανακύπτουν με σημαντικότερο το κίνδυνο που αφορά στην ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της, η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι με την επίτευξη συμφωνίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, θα δημιουργηθούν ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες που θα επιτρέψουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας».

Όπως σημειώνεται στην συνέχεια «με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της καθώς υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης της ρευστότητας και ενίσχυσης του κεφαλαίου κίνησης και για το λόγο αυτό οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας».

Επίσης, όπως τονίζεται, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και τις σημαντικές επιπτώσεις που βιώνει ο κλάδος των ακινήτων, η διοίκηση της Εταιρείας κατάφερε να υλοποιήσει σημαντικό τμήμα του επιχειρηματικού σχεδίου της στην προηγούμενη χρήση 2014, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, προχωρώντας τις διαδικασίες της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση της δανειακής της σύμβασης.

Εξετάζει επίσης την υλοποίηση επενδύσεων στα άμεσα διαθέσιμα προς εκμετάλλευση ακίνητα (Π. Αγορά Ψυχικού, Ακίνητο Γραφείων Εταιρείας) με στόχο την εκμετάλλευση τους και την ενίσχυση των ταμειακών ροών και των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ανακαίνισης στο Ακίνητο της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του 2016.

Επόμενος στόχος είναι η διατήρηση των λειτουργικών δαπανών σε χαμηλά επίπεδα, ή και την περαιτέρω μείωση τους όπου είναι εφικτό.

Μελετάται επίσης η δρομολόγηση των ενεργειών που απομένουν για την αξιοποίηση των ακινήτων της και αφορούν πολεοδομικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ψυχικού, ώστε να δοθούν όροι δόμησης και χρήσεις γης στα οικόπεδά της.

Τέλος, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με έσοδα από την πώληση μέρους των συμμετοχικών της τίτλων.

Οι μέτοχοι, η στήριξη και τα νομικά ζητήματα

Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι οι Σωκράτης Κόκκαλης που κατέχει το 21,45% μέσω της Intrapar, Σταύρος Ψυχάρης με ποσοστό 21,58% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 23,97%.

Είναι σαφές ότι οι βασικοί μέτοχοι εξετάζουν τρόπο άρσης του οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει η εταιρεία. Αν σήμερα αποφασισθεί η αύξηση θα είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται σε διάστημα ενός έτους περίπου, καθώς μόλις τον περασμένο Αύγουστο ολοκληρώθηκε η πρώτη ΑΜΚ, ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, που καλύφθηκε από τους βασικούς μετόχους. 

Για την Κέκροψ πάντως εδώ και χρόνια τον πρώτο και καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση της ακίνητης αυτής περιουσίας και κατ' επέκταση στην ανάπτυξή της, τον έχει η δικαιοσύνη.

Οι δικαστικές διαμάχες του Κέκροπα είτε με το ελληνικό δημόσιο είτε με τον δήμο Ψυχικού είναι πολύχρονες, μπλεγμένες στις αναιρέσεις, τις εφέσεις και τις αιτήσεις αναστολής.

Οι κυριότερες εξελίξεις σε νομικό/ δικαστικό επίπεδο αφορούν την διεκδίκηση του ελληνικού δημοσίου στην οποία έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση που δικαίωσε την Κέκροψ. Ύστερα από έφεση του ελληνικού δημοσίου εκδόθηκε προδικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία δεν εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και η οποία τάσσει συμπληρωματικές αποδείξεις, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο των διεξαγωγών:

- Τμήμα 185 στρεμμάτων (πρώην λατομείο) από την εκτός σχεδίου περιοχή που ανήκει στην εισηγμένη έχει κηρυχθεί αναδασωτέο. Η αίτηση της Κέκροψ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της αναδάσωσης απερρίφθη. 

- Τμήμα 4,2 στρεμμάτων από την εκτός σχεδίου περιοχή που ανήκει στην εισηγμένη τελεί υπό απαλλοτρίωση. 

- Για όλα τα υπό απαλλοτρίωση οικόπεδα εντός σχεδίου της εταιρείας, πλην ενός, έχουν εκδοθεί αμετάκλητες αποφάσεις με τις οποίες αίρονται οι απαλλοτριώσεις και αναπέμπονται οι υποθέσεις στην Διοίκηση προκειμένου αυτή να προβεί στις οφειλόμενες από αυτήν ενέργειες. Εκκρεμεί μόνο έφεση του Δήμου Ψυχικού στο ΣτΕ για το Ο.Τ. 145. 

- Εκκρεμεί αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Ψυχικού ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης του Νομάρχη με την οποία απέκτησαν όρους δόμησης οικόπεδα της εταιρείας εκτάσεως 6,8 στρεμμάτων. Τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε ζητήσει να ληφθούν ο Δήμος Ψυχικού από το τμήμα αναστολών του ΣτΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση απερρίφθησαν. 

- Εκκρεμεί Έφεση του Δήμου Ψυχικού στο ΣτΕ, μετά την απόρριψη της τριτανακοπής του από το Διοικητικό Εφετείο, για το οικόπεδο των 5 στρεμμάτων όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εισηγμένης. 

- Σύμφωνα με απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η Κέκροψ έχει την επικαρπία του οικοπέδου και του κτιρίου της Παλαιάς Αγοράς Ψυχικού. Ωστόσο, η κυριότητα του ακινήτου έχει αποδοθεί στο Δήμο Ψυχικού. Η υπόθεση θα συζητηθεί στον Άρειο Πάγο, μετά την κατάθεση αιτήσεων αναιρέσεως από τους διαδίκους.

Α. Σχ.