Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Συμμαχία που ανοίγει νέους δρόμους στην κοινωνία

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Συμμαχία που ανοίγει νέους δρόμους στην κοινωνία

Οι αριθμοί, είναι αμείλικτοι! Και «φωνάζουν» για αλλαγή στον τρόπο σκέψης και άμεση δράση τώρα. Το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση χάνεται ή σπαταλάται κάθε χρόνο, που μεταφράζεται σε 1,3 δισ. τόνους τρόφιμα, τα οποία για να παραχθούν «απασχολούν» το 28% της παγκόσμιας καλλιεργήσιμης γης! 

Παράλληλα, για τα τρόφιμα που σπαταλώνται κάθε χρόνο, ξοδεύονται 170 τρισ. λίτρα νερό, που είναι το 24% της συνολικής χρήσης νερού στην παγκόσμια αγροτική παραγωγή! Κάθε χρόνο, 88 εκατ. τόνοι τροφίμων σπαταλώνται στην Ε.Ε. με το 10% αυτής της σπατάλης να συνδέεται με τη σήμανση ημερομηνίας ανάλωσης, την ίδια ώρα που 33 εκατ. άνθρωποι βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια. 

Στην Ελλάδα, για κάθε Έλληνα, υπάρχει σπατάλη τροφίμων ίση με 196 κιλά ετησίως, (4η χειρότερη θέση στην Ε.Ε.) έναντι 173 κιλά ετήσιας σπατάλης τροφίμων που αντιστοιχεί σε κάθε Ευρωπαίο. Οι αριθμοί λοιπόν, προστάζουν δράση. Και άμεσες κινήσεις, συμπράξεις και συνεργασίες για να μπει ένας φραγμός σ’ αυτή την αναίτια σπατάλη. 

Η σπατάλη τροφίμων μας αφορά όλους

Η σπατάλη τροφίμων, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Στην Ελλάδα, η σπατάλη τροφίμων συνυπάρχει, δυστυχώς, με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας (1,4 εκατ. άτομα, 12,9% του πληθυσμού της χώρας). Όταν πετάμε φαγητό, σπαταλάμε παράλληλα και όλους τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του, όπως η γη, το νερό, η ενέργεια, η εργασία. Περισσότερα από 1.000 λίτρα νερού χρειάζονται για μόλις ένα καρβέλι ψωμί, από το χωράφι έως το πιάτο μας! Η μείωση σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα θα έχει πολλαπλό θετικό αντίκτυπο, με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Τα 19 πρώτα μέλη της Συμμαχίας και οι στόχοι 

Η σπατάλη τροφίμων μας αφορά όλους. Έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Για την αντιμετώπιση αυτής της λαθεμένης πορείας, η ΑΒ Βασιλόπουλος, οραματίστηκε μια συντονισμένη δράση κράτους, αγοράς και κοινωνίας, δημιουργώντας τη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», (Alliance for the Reduction of Food Waste).

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Μπορούμε και της ΑΒ Βασιλόπουλος στην Ελλάδα, που συνεχώς διευρύνεται και αποκτά πολλαπλασιαστική δυναμική. 

Η ΑΒ Βασιλόπουλος με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, ανακοίνωσε τους 19 πρώτους συμμάχους και συνδαιτυμόνες σ’ αυτή την εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια. 

Ελληνικές εταιρείες, φορείς, Πανεπιστήμια και οργανώσεις, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. 

Η ομάδα αποτελείται από τους εξής: 

ΑΒ Βασιλόπουλος, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Γρηγόρης, ΔΕΛΤΑ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΕΚΠΟΙΖΩ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, Μπορούμε, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων/ Εργαστήριο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου, ΣΕΒΤ, Τράπεζα Τροφίμων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, DRAXIS ENVIRONMENTAL, EUROCATERING, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, INTERCATERING, Nestlé Ελλάς, NFA- Natural Food Additives, WWF Ελλάς.

Σκοπός της Συμμαχίας είναι να πετύχει ανάπτυξη συνεργειών και στην παραγωγική διαδικασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να περιοριστεί το παγκόσμιο φαινόμενο της Σπατάλης Τροφίμων, που επιβαρύνει τον πλανήτη μας και οδηγεί αποθέματα τροφίμων στα απορρίμματα, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση συνανθρώπων μας που έχουν καθημερινές ελλείψεις στη σίτιση. 

Η ομάδα, θα ενημερώνει και θα ευαισθητοποιεί για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, θα εκπαιδεύει, θα ανταλλάσσει πληροφορίες και γνώση, θα αναδεικνύει τις καλές πρακτικές. Επίσης, θα διευκολύνει και θα προωθεί πλεονάσματα τροφίμων για κοινωφελή σκοπό, ενώ θα συμβάλλει στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα. 

Στόχος είναι αυτή η πρώτη ομάδα να λειτουργήσει ως εφαλτήριο και έμπνευση ώστε να ανέβουν στο… άρμα της Συμμαχίας και άλλες εταιρείες, περισσότεροι φορείς και οργανώσεις, για περισσότερες συνέργειες με Δημόσιους Φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και επιχειρήσεις. Στόχος είναι η Ομάδα να μεγαλώσει και να πάρει πιο ισχυρή μορφή, εμπνέοντας την κοινωνία, ώστε τα αποτελέσματά της να πολλαπλασιαστούν και να είναι μετρήσιμα σ’ ό,τι αφορά τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων. Κάτι, που αφορά όλη την κοινωνία.

Η  «Συμμαχία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών, δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί φορείς και επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούνται να συμβάλλουν:

• Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων

• Την κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων

• Την ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης

• Την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών

• Την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας

• Τη διευκόλυνση και προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό

• Τη συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα.

Η σπατάλη τροφίμων σε αριθμούς – Οι στόχοι έως το 2030 

Η σπατάλη τροφίμων απασχολεί όλον τον πλανήτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 8% των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου οφείλονται στη σπατάλη τροφίμων. Σε κάθε Ευρωπαίο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 173 κιλά τροφίμων που σπαταλώνται σε ετήσια βάση (σύνολο 88 εκατ. τόνοι). Στην Ελλάδα, η σπατάλη τροφίμων συνυπάρχει, δυστυχώς, με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας (1,4 εκατ. άτομα, 12,9% του πληθυσμού της χώρας, 2015). Η μείωσή της - κατά το ήμισυ έως το 2030- περιλαμβάνεται στους Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (στόχος 12.3). 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δέσμης μέτρων για την Κυκλική Οικονομία και των επιταγών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η μείωση σπατάλης τροφίμων και στη χώρα μας θα έχει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων! Και απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής! Όσο περισσότεροι είμαστε, και όσο πιο στενά συνεργαζόμαστε, τόσο λιγότερα τρόφιμα θα σπαταλώνται και τόσο περισσότεροι θα επωφελούνται από την προσπάθεια αυτή! 

Οι δεσμεύσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος για έναν καλύτερο κόσμο 

Τα τελευταία χρόνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος μέσα από σειρά δράσεων για το περιβάλλον, την κοινωνία, τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής αλλά και τις δράσεις για τη σπατάλη τροφίμων, αλλάζει τα δεδομένα. Όπως σημειώνουν οι άνθρωποι της ΑΒ, «η ευθύνη που έχουμε εμείς οι μεγάλοι να προστατεύσουμε τον πλανήτη, το σπίτι όλων μας, για τα παιδιά μας, για όλη την νέα γενιά. Για το μεγάλο μας «σπίτι», η ΑΒ είναι εδώ και θα είναι εδώ, ώστε μαζί να αναλάβουμε σήμερα δράση και να αλλάξουμε συνήθειες, για το περιβάλλον και την κοινωνία».  

Ήδη η ΑΒ με σκοπό να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία, από το 2019 έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το WWF διαδικασίες διερεύνησης και αξιολόγησης της σπατάλης τροφίμων στη δική της εφοδιαστική αλυσίδα. 

Πιστή στη δέσμευσή της να περιορίσει τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2025 και με μακρά εμπειρία σε καλές πρακτικές που διαχρονικά εφαρμόζει για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, συμβάλλει δημιουργικά στους στόχους της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων». Στηρίζει και ενισχύει τη λειτουργία της Συμμαχίας καθώς και όλες τις ενέργειες που σχεδιάζει και υλοποιεί.

Το Μπορούμε, με μεγάλη εμπειρία από την καθημερινή «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων» σε όλα τα στάδια της επισιτιστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, καθώς και μέσα από τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απώλεια & τη Σπατάλη των Τροφίμων, έχει αναλάβει την πρακτική λειτουργία της Γραμματείας της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων».

Τέλος, η ΑΒ Βασιλόπουλος δεσμεύεται μέχρι το 2025 να μειώσει το πλαστικό κατά 50%, ενώ μέσα στο 2020 θα καταργήσει την πώληση πλαστικών μιας χρήσης από τα καταστήματά της. Επίσης, θα μειώσει το βάρος του πλαστικού σε πολλές συσκευασίες, ενώ δεσμεύεται για την αντικατάσταση του 100% των υπόλοιπων πλαστικών συσκευασιών με συσκευασίες από ανακυκλώσιμο, ανακυκλωμένο ή κομποστοποιήσιμο υλικό.