Απορρίφθηκε αγωγή κατά ΕΚΤ για «κούρεμα» ελληνικών ομολόγων

Απορρίφθηκε αγωγή κατά ΕΚΤ για «κούρεμα» ελληνικών ομολόγων

Την αγωγή που είχαν ασκήσει κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από το «κούρεμα» τους το 2012, απέρριψε σήμερα τo Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μερικοί από τους επενδυτές επεδίωξαν αποζημίωσή τους για το «κούρεμα», στο οποίο αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν κατά τη διάρκεια του δεύτερου προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας.

Το «κούρεμα» είχε γίνει αποδεκτό από την πλειονότητα των κατόχων ελληνικών ομολόγων, ωστόσο οι συγκεκριμένοι επενδυτές ζήτησαν να αποζημιωθούν από την ΕΚΤ, επειδή η Κεντρική Τράπεζα δεν αντιτάχθηκε στον ελληνικό νόμο με τον οποίο επιβλήθηκε το «κούρεμα».

Με τη σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η ΕΚΤ ενήργησε νόμιμα και απέρριψε τις αιτιάσεις των επενδυτών.