Αναζήτηση στρατηγικού εταίρου για το έργο των Σκουριών από την Ελληνικός Χρυσός

Αναζήτηση στρατηγικού εταίρου για το έργο των Σκουριών από την Ελληνικός Χρυσός

Η ανάπτυξη της μονάδας μεταλλουργίας παραμένει προτεραιότητα για την Ελληνικός Χρυσός, ως μέρος της νέας επενδυτικής συμφωνίας ενώ στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία δεσμεύεται να υποβάλει νέα μελέτη για τη μονάδα, η οποία και θα αξιολογηθεί από την κυβέρνηση. Παράλληλα, η Ελληνικός Χρυσός αναζητά στρατηγικό εταίρο για το έργο στις Σκουριές.

Αυτά προκύπτουν από ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, σύμφωνα με το οποίο, το χρονικό διάστημα υποβολής της νέας μελέτης έχει ορισθεί στα δύο χρόνια, με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση από πλευράς της εταιρείας, για τη βέλτιστη δυνατή οικονομική και περιβαλλοντική λύση, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν επέλθει στον κλάδο.

Η πρόταση της εταιρείας θα υποβληθεί σε κοινή επιτροπή Δημοσίου και εταιρείας η οποία θα γνωμοδοτήσει για την πρόταση και θα υποβάλει την τελική της πρόταση στον υπουργό. Προβλέπεται επίσης, ότι αν ο υπουργός δεν κρίνει την πρόταση συμφέρουσα, μπορεί να την επιστρέψει στην επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τη διαδικασία.

Σύμφωνα πάντα με τις διευκρινίσεις που παρέχει η Ελληνικός Χρυσός, το νέο επενδυτικό σχέδιο προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μεταλλείων, από 18 σε περισσότερα από 25 έτη, με αποτέλεσμα την διατήρηση περισσότερων θέσεων εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, η Ελληνικός Χρυσός αναμένει να διατηρήσει 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, με προτεραιότητα στις προσλήψεις από το δήμο Αριστοτέλη. Επιπλέον, 900 θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών στο έργο των Σκουριών.

Σε ό,τι αφορά το έργο των Σκουριών (πρόκειται για κοίτασμα υψηλής περιεκτικότητας σε χαλκό και χρυσό), τονίζεται ότι έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από επενδυτές διεθνούς εμβέλειας, ενώ διευκρινίζεται πως η Eldorado Gold θα διατηρήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο. Η Eldorado έχει επενδύσει μέχρι σήμερα 1,2 δισ. δολάρια και σχεδιάζει πρόσθετες επενδύσεις της τάξεως 2 δισ. δολαρίων μέσω του νέου επενδυτικού σχεδίου.

Αναλυτικά τα οφέλη του ελληνικού δημοσίου και οι κατοχυρώσεις σε βάθος 25ετίας

• Η Ελληνικός Χρυσός απασχολεί σήμερα σχεδόν 1.650 εργαζόμενους. Στη πλήρη ανάπτυξή του, το νέο επενδυτικό σχέδιο για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας προβλέπει τη δημιουργία επιπλέον 1.400 νέων θέσεων εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία και διατήρηση συνολικά 3.000 άμεσων θέσεων εργασίας.

• Στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, η Ελληνικός Χρυσός αναμένει να διατηρήσει 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, με προτεραιότητα στις προσλήψεις από το Δήμο Αριστοτέλη. Επιπλέον, 900 θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών στο έργο των Σκουριών.

• Το νέο, βελτιωμένο επενδυτικό σχέδιο προβλέπει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μεταλλείων, από 18 σε περισσότερα από 25 έτη, με αποτέλεσμα την διατήρηση περισσότερων θέσεων εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

• Επιπρόσθετα, η εταιρεία αναλαμβάνει τη δέσμευση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού της, προσφέροντας ευκαιρίες κατάρτισης σε όλους τους εργαζόμενους τουλάχιστον κάθε δυο χρόνια. Ταυτόχρονα, η εταιρεία θα παρέχει προγράμματα κατάρτισης και σε κατοίκους της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να μπορούν να αναζητήσουν εργασία στην εταιρεία.

Η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου

• Η νέα συμφωνία κατοχυρώνει οφέλη για το δημόσιο σε βάθος 25ετίας προσφέροντας αυξημένα φορολογικά έσοδα, θέσεις εργασίας, επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης και σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

• Έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονιστεί με το επενδυτικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε άλλες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα μας, όπως ενδεικτικά: ΔΕΣΦΑ, Περιφερειακά Αεροδρόμια της Fraport, Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζελος, συμβάσεις παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, προκειμένου να είναι επωφελής τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο για τον Επενδυτή.

• Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί ακέραια τα δικαιώματα υπεράσπισης των συμφερόντων του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και οι προβλεπόμενες ρήτρες αφορούν την προστασία και των δύο πλευρών, όπως συμβαίνει κατά κανόνα στις συμβάσεις με διεθνοποιημένο χαρακτήρα.

• Η προσφυγή στη διεθνή διαιτησία για τις περιπτώσεις που προκύψει διαφωνία μεταξύ των δύο μερών ή παραβίαση της σύμβασης αποτελεί τον κανόνα στις συμβάσεις με διεθνοποιημένο χαρακτήρα, όπως παραπάνω.

• Άλλωστε, και σύμφωνα πάλι με την κοινά αποδεκτή πρακτική, η εκδίκαση δυνητικών υποθέσεων θα βασίζεται στο Ελληνικό Δίκαιο, οι συνεδριάσεις θα γίνονται στην Αθήνα και θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τους κανόνες και υπό την αιγίδα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).

Αύξηση των μεταλλευτικών τελών και αύξηση των κρατικών εσόδων

• Καθιερώνεται πρόσθετο μεταλλευτικό τέλος ύψους 10% επιπλέον του νόμιμου μεταλλευτικού τέλους και επέκταση της εφαρμογής του σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων. Παράλληλα διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού του νόμιμου μεταλλευτικού τέλους σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Διαμορφώνεται ένα σαφές και ρεαλιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης για την υλοποίηση και την παρακολούθηση των όρων της επενδυτικής συμφωνίας

• Στη νέα επενδυτική συμφωνία εισάγονται καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία αλλά και την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

• Θεσμοθετούνται επιτροπές με συμμετοχή και των δυο πλευρών, οι οποίες θα διαχειρίζονται καλόπιστα και άμεσα ζητήματα που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των έργων.

• Διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο, ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο διαλόγου που θα διεξάγεται στη βάση των τεχνικο-οικονομικών δεδομένων και με στόχο την κοινά αποδεκτή επίλυση των ζητημάτων έναντι της αέναης και άγονης αντιπαράθεσης που έχει στιγματίσει το έργο στο παρελθόν.

Περιβαλλοντικά οφέλη του νέου Επενδυτικού Σχεδίου που συνοδεύει τη σύμβαση

• Σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των Σκουριών, με την εφαρμογή της μεθόδου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων.

• Νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων και μείωση της κατανάλωσης νερού.

• Παράλληλη επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση με πλήρη επαναπλήρωση των στοών με χρήση των μεταλλευτικών καταλοίπων με τη μέθοδο της λιθογόμωσης και παράλληλη αποκατάσταση του τοπίου.

• Αντιπλημμυρική οχύρωση όλων των εγκαταστάσεων και συστήματα προστασίας για την ασφαλή διαχείριση των υδάτων μέσα στις εγκαταστάσεις.

• Μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων και ειδική διαχείριση θορύβου-αέρα-σκόνης.

Διαχείριση Καταλοίπων με τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία & Αναθεώρηση προς το βέλτιστο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

• Η εταιρεία προχώρησε στη συνολική διαπραγμάτευση του έργου με διατήρηση των αυστηρότερων όρων προστασίας του περιβάλλοντος και εισάγοντας την Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία στη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων, την ξηρή απόθεση, που θα τροποποιήσει προς το καλύτερο την υφιστάμενη ΜΠΕ.

• Η Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική της ξηρής απόθεσης θα οδηγήσει σε 50% μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης των χώρων απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, αποδεσμεύοντας πλήρως τον ένα χώρο απόθεσης.

• Παράλληλα, αναγνωρίζοντας ότι το νέο επενδυτικό σχέδιο επιφέρει αλλαγές στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η Ελληνικός Χρυσός θα προβεί σε υποβολή νέας ΜΠΕ μέσα στο τρέχον έτος.

Συστηματικός περιβαλλοντικός έλεγχος

• Οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι θα ενισχυθούν αφού, πέραν των ελέγχων που θα εξακολουθήσουν να γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, προβλέπονται επιπρόσθετοι μηχανισμοί ελέγχου από ανεξάρτητο, πιστοποιημένο, και εγνωσμένου κύρους οργανισμό.

• Παράλληλα, παραμένει σε εφαρμογή το πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου στην μεταλλευτική και γύρω περιοχή, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πλήρης επαναπλήρωση ορυγμάτων

• Η νέα επενδυτική συμφωνία προβλέπει παράλληλη επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση κατά την πρώτη φάση της εκμετάλλευσης, με σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων, αφού αντικαθίσταται περίπου το 25% της επιφανειακής εκμετάλλευσης με υπόγεια. Στη δεύτερη φάση το σύνολο του μεταλλεύματος εξακολουθεί να αξιοποιείται αποκλειστικά με υπόγεια εκμετάλλευση.

• Ακόμα, τόσο το επιφανειακό όσο το υπόγειο όρυγμα θα επαναπληρωθούν πλήρως και θα σφραγισθούν μετά το τέλος της εκμετάλλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλήρης επαναπλήρωση επιφανειακού ορύγματος σπανίως συναντάται σε μεταλλευτικά έργα ανά τον κόσμο.