Αµετάβλητος ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα το Νοέμβριο

Αµετάβλητος ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα το Νοέμβριο

Αμετάβλητος παρέμεινε τον Νοέμβριο ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Συγεκριμένα, ο δείκτης παρέμεινε τον Νοέμβριο στο ίδιο ακριβώς επίπεδο µε εκείνo του Οκτωβρίου, στις 86,5 µονάδες, ενδεικτικό της στάσης αναµονής που χαρακτηρίζει την οικονοµική δραστηριότητα σε αυτό το στάδιο. Επισηµαίνεται ότι η επίδοση του δείκτη είναι πολύ χαµηλότερη από την αντίστοιχη περυσινή (102,8 µονάδες), αλλά και από τα επίπεδα του πρώτου εξαµήνου του έτους, πριν δηλαδή την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων.

Σε τοµεακό επίπεδο, σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στη βιοµηχανία και το λιανικό εµπόριο, ενώ το κλίµα στις υπηρεσίες, τις κατασκευές, αλλά και την καταναλωτική εµπιστοσύνη επιδεινώνεται. Το νέο πρόγραµµα και η συµφωνία µε τους εταίρους βρίσκεται σε εξέλιξη, όµως οι αβεβαιότητες παραµένουν ακόµη ισχυρές. Άλλωστε, οι αυξηµένες φορολογικές υποχρεώσεις της περιόδου συντείνουν ώστε να διατηρούνται σε χαµηλό επίπεδο οι προσδοκίες των καταναλωτών.

Αναλυτικότερα:

- Στη βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες παραµένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ το ισοζύγιο µε τις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα κλιµακώνεται ελαφρώς και οι έντονα αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αµβλύνονται.
- Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση δεν µεταβάλλονται, αλλά για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βαίνουν δυσµενέστερες, όταν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ελαφρά.
- Στο λιανικό εµπόριο, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους αµβλύνονται, ενώ καταγράφεται µικρή άνοδος στα αποθέµατα, αν και ακόµα είναι σε χαµηλό για την εποχή επίπεδο.
- Στις κατασκευές, η επιδείνωση των προσδοκιών εκπορεύεται από την έντονη επιδείνωση των προβλέψεων για την απασχόληση στα ?ηµόσια Έργα, αφού τόσο οι εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών, όσο και οι προβλέψεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες βελτιώνονται ελαφρώς σε αµφότερους τους επιµέρους κλάδους.
- Στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, οι δείκτες των προβλέψεων για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού, των προβλέψεων για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο, για την εξέλιξη της ανεργίας, αλλά και την πρόθεση για αποταµίευση, καταγράφουν όλοι αρνητική µεταβολή.

Στα ίδια επίπεδα το οικονοµικό κλίµα σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Το οικονοµικό κλίµα παραµένει αµετάβλητο και τον Νοέµβριο σε σχέση µε τον Οκτώβριο, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 107,6 και τις 106,1 µονάδες αντίστοιχα, πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου του.

Αναλυτικότερα στην Ευρωζώνη, η σταθεροποίηση του δείκτη σε αυτά τα επίπεδα είναι αποτέλεσµα των αντισταθµιστικών τάσεων µεταξύ της θετικής µεταβολής στην καταναλωτική εµπιστοσύνη (+1,6) και τις επιχειρηµατικές προσδοκίες των κατασκευών (+2,9) και υπηρεσιών (+0,5)) και της αρνητικής µεταβολής τους στη βιοµηχανία (-1,2) και, λιγότερο, στο λιανικό εµπόριο (-0,6).

Σε επίπεδο χωρών, το κλίµα βελτιώνεται στην Ολλανδία (+3,1), αλλά επιδεινώνεται ελαφρά σε Ιταλία (-0,7) και Γαλλία (-0,6), ενώ παραµένει αµετάβλητο στην Ισπανία (+0,2) και την Γερµανία (-0,1).

Στην ΕΕ, το οικονοµικό κλίµα δεν µεταβάλλεται επίσης, µε τις προσδοκίες στο Ην. Βασίλειο (-1,1) να εξασθενούν και στην Πολωνία να βελτιώνονται ελαφρά (+1). Σε επίπεδο τοµέων, το κλίµα ακολουθεί την τάση της Ευρωζώνης, µε την πτώση των προσδοκιών στο λιανικό εµπόριο να είναι εντονότερη και στις Κατασκευές ηπιότερη, ενώ στις Υπηρεσίες, η άνοδος είναι επίσης ελαφρώς υψηλότερη της αντίστοιχης στο σύνολο της Ευρωζώνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ