Alpha Bank: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου

Alpha Bank: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου

Με αντικείμενο την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split), την άντληση κεφαλαίων μέσω καταβολής μετρητών με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση της Alpha Bank στις 14 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα μεταξύ των θεμάτων που θα κληθεί να αποφασίσει η γενική συνέλευση είναι η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τράπεζας, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),

Για την άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ'' εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με:

- Καταβολή μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων νέων μετοχών,

- Αναγκαστική μετατροπή κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Έκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και

λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών,

- Εισφορά εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Έκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επίσης για την έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων ομολογιών, τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των αναγκαίων

υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

- Έκδοση υπό της Τραπέζης και, κατ'' άρθρο 7 παράγρ. 2 ν. 3864/2010 (ως ισχύει), διάθεση προς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος υπό αίρεση μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας), ομολογιακού δανείου καλυφθησομένου δια εισφοράς

εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας για την έκδοση και διάθεση, για τη συνομολόγηση των ειδικοτέρων όρων, του ομολογιακού δανείου, ως και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ