Αλουμύλ: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο εννεάμηνο

Αλουμύλ: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο εννεάμηνο

Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση πωλήσεων παρουσίασε ο όμιλος της Αλουμύλ το εννεάμηνο του 2015. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, το εννεάμηνο του 2015 ο όμιλος σημείωσε αύξηση των πωλήσεων της τάξεως του 12,7%, φθάνοντας τα 140,2 εκατ. ευρώ, (έναντι 124,4 εκατ. ευρώ του 9Μ''14). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 27,9 εκατ. ευρώ, έναντι 24,6 εκατ. ευρώ του 2014, σημειώνοντας αύξηση 13,1%. Στα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζεται μείωση ζημιών κατά 7,2% περίπου, στα μείον 6,8 εκατ. ευρώ, (έναντι ζημιών 7,3 εκατ. ευρώ για το 9Μ''14).

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις στο 9μηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 6,2%, στα 82,8 εκατ. ευρώ, (έναντι 77,9 εκατ. ευρώ του 9Μ''14). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι 9,6 εκατ. ευρώ του 2014, σημειώνοντας μείωση 9%. Οι ζημιές προ φόρων παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν στα μείον 10 εκατ. ευρώ περίπου έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ για το 9Μ''14.

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζετε, με συνέπεια την ασθενική διεθνή ζήτηση, ιδιαιτέρως στις αγορές των χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου και την κάμψη της ζήτησης του βιομηχανικού προφίλ στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα η συνεχιζόμενη δημοσιονομική κρίση και οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων λόγω των “capital controls”, έχει ως συνέπεια την παρατεινόμενη πτώση της εγχώριας κατασκευαστικής και επισκευαστικής δραστηριότητας. Ο όμιλος όπως και η εταιρεία εξακολουθούν να παρουσιάζουν ζημιές, τόσο στα αποτελέσματα προ φόρων όσο και στα καθαρά αποτελέσματα, ως συνέπεια των ανωτέρω γεγονότων τα οποία οδηγούν σε πτώση της ζήτησης αλλά και σε ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων προβλέψεων για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων.

Παρ'' όλα αυτά η μητρική εταιρεία και ο όμιλος συνεχίζει την προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας στη Ρωσία, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική καθώς επίσης και στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στη Νοτιοανατολική και Δυτική Ευρώπη καθώς και στη Μέση Ανατολή.