Τροπολογία υπ. Υγείας: Πρόσληψη επικουρικών ιατρών, απασχόληση ιδιωτών και συνταξιούχων ιατρών

Τροπολογία υπ. Υγείας: Πρόσληψη επικουρικών ιατρών, απασχόληση ιδιωτών και συνταξιούχων ιατρών

Την πρόσληψη επικουρικών ιατρών, την απασχόληση ιδιωτών καθώς και συνταξιούχων ιατρών προβλέπει μεταξύ άλλων τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και για ένα έτος μπορεί με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στο ΝΙΜΤΣ στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας, στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις δομές πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία.

Η απόφαση, αυτή, μάλιστα, μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την 30η Ιουνίου του 2021 και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό των ΠΦΥ και των Νοσοκομείων εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με την ίδια διάταξη θα γίνεται ατομική σύμβαση απασχόλησης με τον διοικητής οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και οι όροι αποζημίωσης.

Τέλος, μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021, ασθενείς που ανήκουν στις κατηγορίες ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και χρήζουν νοσηλείας, δύναται να μετακινούνται σε ιδιωτικές δομές Υγείας με βεβαίωση του προέδρου του ΕΚΑΒ και θα έχουν το δικαίωμα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στις δημόσιες δομές.