8ος χρόνος, ημέρα 2280η
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Τουρκική «σφήνα» στην επιχείρηση για διάσωση των μεταναστών στην Κω

Τουρκική «σφήνα» στην επιχείρηση για διάσωση των μεταναστών στην Κω

Σε μια ακόμη απαράδεκτη πρόκληση η Τουρκία, χωρίς να σεβαστεί τις προσπάθειες για την ανεύρεση επιζώντων από το ατύχημα με το σκάφος των μεταναστών στην Κω, έσπευσε να αμφισβητήσει την αρμοδιότητα των Ελληνικών Αρχών να εκτελέσουν την αποστολή Έρευνας και Διάσωσης δημιουργώντας σύγχυση και προβλήματα στην επιχείρηση που ήταν σε εξέλιξη.

Οι ελληνικές  Αρχές μόλις έγινε γνωστό το ατύχημα εξέδωσαν NOTAM (A3067/19) στις 03.13 τα ξημερώματα της Τετάρτης δεσμεύοντας την περιοχή που έγινε η σύγκρουση των σκαφών και ακτίνα 3 χιλιομέτρων γύρω από αυτή, ανακοινώνοντας ότι ξεκινά επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) για ανεύρεση ανθρώπων στην θάλασσα μέχρι το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, και καθώς η περιοχή εμπίπτει στο FIR Αθηνών ενημερώθηκαν όλες οι «ιδιωτικές μονάδες» να αποκαταστήσουν επαφή πριν εισέλθουν στην περιοχή ,με το συντονιστικό κέντρο του Πειραιά (Piraeus JRCC).

Μόλις 15'' αργότερα,  στις 03.30, οι τουρκικές Αρχές εξέδωσαν δική τους NAVTEX (A5964/19) με την οποία έσπευσαν να δηλώσουν ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται τον καθορισμό της Περιοχής Ευθύνης για Έρευνα και Διάσωση (Search and Rescue  Area) σε σχέση με το FIR Αθηνών. Και η τουρκική ΝΟΤΑΜ υποστηρίζει ότι μέρος της περιοχής την οποία δέσμευσε για την επιχείρηση SAR η Αθήνα εμπίπτει στην τουρκική Ζώνη Ευθύνης (Search and Rescue Region-SRR) όπως έχει δηλωθεί στον ΙΜΟ και συνεπώς όλες οι επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης εντός της περιοχής αυτής θα πρέπει να συντονίζονται από τις σχετικές τουρκικές αρχές.

Η ανταλλαγή ΝΟΤΑΜ συνεχίσθηκε με τις ελληνικές Αρχές να κηρύττουν άκυρη και χωρίς ισχύ την τουρκική ΝΟΤΑΜ καθώς όπως επισημαίνεται, αναφέρεται σε περιοχή που εμπίπτει στο FIR Αθηνών που η μόνη αρμόδια αρχή για έκδοση ΝΟΤΑΜ, βάσει των οδηγιών του ICAO είναι η ελληνική ΥΠΑ.

Η Αθήνα επισημαίνει ακόμη ότι η ελληνική περιοχή ευθύνης για Έρευνας και Διάσωσης (SRR) συμπίπτει με το FIR Αθηνών όπως είχε αποφασισθεί στις περιφερειακές διασκέψεις του Οργανισμού, στην Κωνσταντινούπολη(1950) στο Παρίσι (2952) κι στην Γενεύη (1958) στις οποίες συμμετείχε και η Τουρκία και οι αποφάσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές. Επίσης γίνεται αναφορά στις  Συστάσεις του ΙΜΟ και ICAO για την ευθυγράμμιση των περιοχών Έρευνας και Διάσωσης με το FIR. Συνεπώς, το Κέντρο του Πειραιά είναι η μόνη υπεύθυνη Αρχή για τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης  σε όλη την ελληνική περιοχή Ευθύνης.

Η Αθήνα επίσης δηλώνει ότι η περιοχή την οποία αφορά η ελληνική ΝΟΤΑΜ βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, των Ελληνικών χωρικών Υδάτων και του Ελληνικού Εναέριου Χώρου  όπου η Ελλάδα ασκεί την Κυριαρχία της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Η Ελλάδα απορρίπτει τις διαστρεβλώσεις του γράμματος και του πνεύματος των Διεθνών ντοκουμέντων σχετικά με την Έρευνα και Διάσωση καθώς προκαλούν σοβαρές θεσμικές και πρακτικές περιπλοκές στις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης. Και τελικά η Αθήνα δηλώνει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες SAR στην περιοχή ευθύνης της από την στιγμή της σύστασης της.

Ν.Μ.