Το στοίχημα της Ψηφιακής Βίβλου μέσα από έργα 7 δισ. ευρώ

Το στοίχημα της Ψηφιακής Βίβλου μέσα από έργα 7 δισ. ευρώ

Τον οδικό άξονα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, παρουσίασε χθες στο υπουργικό Συμβούλιο η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, παρουσίασαν την στρατηγική της εξαετίας (2020-2025) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλης της χώρας, με στόχο την αναγέννηση του παραγωγικού ιστού, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων φορέων, το ζωντάνεμα της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας. Απώτερος στόχος η ευημερία των πολιτών και αύξηση του εισοδήματος.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, στόχος της νέας ψηφιακής στρατηγικής είναι η χώρα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της ψηφιακής επανάστασης προκειμένου να αναπτύξει την εθνική της οικονομία και να πετύχει την ευημερία της κοινωνίας. «Δεν αρκεί να ακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά ήρθε η στιγμή η χώρα να διαμορφώσει το δικό της αναπτυξιακό πρότυπο στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δίνοντας έμφαση στις ανθρώπινες δεξιότητες και στην επιχειρηματικότητα με την υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών και ενός ψηφιακού κράτους», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα», συνεχίζει το κείμενο, «έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα της μετάβασής της προς την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία». Και καταλήγει: «Η χώρα μας πρέπει να «κλείσει» τις πολλές εκκρεμότητες που ακόμα έχει με την 3η Βιομηχανική Επανάσταση και να βελτιώσει τη θέση της σε όλους τους δείκτες ψηφιακής ωριμότητας και αυτό αποτελεί εθνικό στοίχημα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας δεν αποτελεί μελλοντική συνθήκη – είναι η άμεση ανάγκη και προτεραιότητα μας».

Η νέα εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό συνοψίζεται σε επτά στόχους:

1. Στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών από ένα ψηφιακό κράτος

2. Την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους πολίτες

3. Την στήριξη της ψηφιακής καινοτομίας

4. Το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

5. Την απελευθέρωση και αξιοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα

6. Την ικανότητα κάθε πολίτη να εργαστεί με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια στο διαδίκτυο και τέλος

7. Την ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σημαντικές θεσμικές και άλλες παρεμβάσεις, να επενδυθούν σημαντικά κεφάλαια σε έργα και πιθανώς να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας σε πολλές πτυχές και δραστηριότητες της χώρας. Η Βίβλος που παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο, καταρτίστηκε από το επιτελείο του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρ. Ζαριφόπουλου, επι πολλούς μήνες.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι συνεργάτες του, σε συνεργασία με τα άλλα υπουργεία, αλλά και κοινωνικούς φορείς, πανεπιστήμια και συνδέσμους επιχειρήσεων όπως και τεχνολογικούς φορείς, εξέτασαν ενδελεχώς τις ανάγκες της χώρας, της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων και των πολιτών, με στόχο να καταλήξουν στην συγκεκριμένη πρόταση. Σημειώνεται ότι αυτή θα είχε παρουσιαστεί την περασμένη Άνοιξη, αλλά καθώς ενέσκηψε η πανδημία και το Ταμείο Ανάκαμψης, χρειάστηκε να αναθεωρηθεί και να εμπλουτιστεί.

Η ομάδα του κ. Ζαριφόπουλου κατέληξε σε ένα κείμενο στρατηγικής συνολικής έκτασης 350 σελίδων που περιλαμβάνει περισσότερες από 400 δράσεις μετασχηματισμού της χώρας, κυρίως στον ψηφιακό τομέα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σύστασης μητρώων δεδομένων και πληροφοριών, της δημιουργίας νέων υπηρεσιών, μικρά και μεγάλα έργα πληροφορικής που θα συμβάλλουν στον μετασχηματισμό τόσο της κοινωνίας όσο και των παραγωγικών διαδικασιών.

Μεταξύ των έργων που έχουν προταθεί συγκαταλέγεται η δημιουργία του TAXIS II, του ICISnet II, του έργου των αστυνομικών ταυτοτήτων, η δημιουργία Ηλεκτρονικών Διοδίων, τη δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Υποδομών (δρόμοι, γέφυρες, τούνελ κ.λπ.), η ψηφιοποίηση κρίσιμων αρχείων π.χ. αποφάσεων δικαστηρίων, ιατρικών δεδομένων, τουριστικών δεδομένων, ασφαλιστικής κάλυψης κ.λπ., η ανάπτυξη υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, η ενίσχυση των κέντρων υπερυπολογιστών, η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πρωτογενους παραγωγής, η δημιουργία δικτύου οπτικών ινών στα νησιά και την Εγνατία οδό, η εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια κ.ά. Επίσης περιλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας από ΜΜΕ, πολίτες κ.ά.

Μεταξύ των βασικών στόχων της ΒΨΜ είναι ασφαλώς η ορθολογικοποίηση της λειτουργίας του κράτους, μέσω της ομογενοποίησης και η ορθολογικής αξιοποίησης των δεδομένων που υπάρχουν στα γκισέ και τα υπόγεια της δημόσιας διοίκησης. Η διασπορά αυτή των δεδομένων σήμερα, αντί να εξυπηρετεί τους πολίτες σήμερα, τους καταδυναστεύει.

Συγκεκριμένα το Δημόσιο διαχειρίζεται δεκάδες μητρώα τα οποία χωρίς να διαλειτουργούν, δημιουργούν γραφειοκρατία και ταυτόχρονα καθιστούν αντιπαραγωγικούς πολίτες και επιχειρήσεις. Η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) στην ομογενοποίηση και διαλειτουργικότητα των παρακάτω μητρώων που διαχειρίζονται περίπου 100 εκατ. αρχεία με πιθανώς δισεκατομμύρια αριθμό εγγραφών, αφορά :

 • Μητρώο Πολιτών (10 εκατ. αρχεία)
 • Μητρώο Φορολογουμένων (7,0 εκατ.)
 • Μητρώο Ταυτοτήτων (8,7 εκατ.)
 • Μητρώο Διαβατηρίων (3,5 εκατ.)
 • Μητρώο Αδειών Διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών (1,7 εκατ.)
 • Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (11,7 εκατ.)
 • Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης – Ε.Φ.Κ.Α.
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (0,7 εκατ.)
 • Εθνικό Ποινικό Μητρώο
 • Μητρώο Ανέργων (1 εκατ. )
 • Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων
 • Μητρώο Μαθητών (1,2 εκατ.)
 • Μητρώο Φοιτητών (0,6 εκατ.)
 • Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων (5,0 εκατ.)
 • των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (34 εκατ.)
 • και το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Συνολικά η ΒΨΜ περιλαμβάνει 426 παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην χώρα τα επόμενα πέντε χρόνια, είτε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είτε από άλλα υπουργεία και φορείς, με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση και το μετασχηματισμό της χώρας. Τα έργα αυτά θα χρηματοδοτηθούν με 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και 1 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ (2014-2020).

Ο συνολικός αλλά και ο αναλυτικός προϋπολογισμός των έργων δεν έχει συμπεριληφθεί στην ΒΨΜ καθώς θεωρείται ότι θα είναι δυναμικός και το υπουργείο δεν θέλει να δεσμευθεί με συγκεκριμένα νούμερα. Παράγοντες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέραν χθες ότι το αρχείο με τους προϋπολογισμούς υπάρχει, θα δoθεί φυσικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σημείωναν ότι τόσο η ηγεσία του υπουργείου, όσο και κυβέρνηση δεν θέλουν να δεσμευθούν με αναλυτικούς προϋπολογισμούς για έργα που θα προκηρυχθούν ένα ή δύο χρόνια αργότερα.

Οι ίδιες πηγές επίσης σημείωναν ότι δυναμική είναι και η λίστα των έργων. «Τα έργα δεν είναι γραμμένα σε “μαρμάρινες πλάκες”» ανέφεραν, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να αφαιρεθούν ή να προστεθούν κάποια έργα. Ωστόσο σημείωναν με νόημα ότι η λίστα είναι πλήρης σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως άνω του 90%.