7ος χρόνος, ημέρα 2223η
Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Βιωσιμότητας που κάνει πράξη την Υπεύθυνη Μεταλλευτική Δραστηριότητα (ή το Responsible Mining)

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Βιωσιμότητας που κάνει πράξη την Υπεύθυνη Μεταλλευτική Δραστηριότητα (ή το Responsible Mining)

Για την Ελληνικός Χρυσός, την εταιρεία που έχει κάνει πράξη την αρχή του Responsible Mining, η βαριά βιομηχανική δραστηριότητα, δεν την εμποδίζει από το να θέσει υψηλά standards Βιώσιμης Ανάπτυξης. Και μάλιστα να πρωτοπορήσει σε διεθνές επίπεδο, θέτοντας σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της. Μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενσωμάτωσης των αρχών της Βιωσιμότητας, με την οποία η εταιρεία διασφαλίζει, κατά τρόπο συστηματικό και μετρήσιμο, την προσήλωση και την συνέπεια της απέναντι στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία, την επιχειρησιακή ασφάλεια και την εξέλιξη των ανθρώπων της.

Το SIMS (Sustainability Integrated Management System) είναι ένα καινοτόμο σε παγκόσμιο επίπεδο, σύστημα, μέσα από το οποίο η Ελληνικός Χρυσός διαχειρίζεται όλα τα αντικείμενα της Βιωσιμότητας. Εντάσσει, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις αλλά και τα συστήματα προστασίας σε ένα πλήρες, συνεκτικό πλαίσιο με ένα κοινό σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων για κάθε τμήμα και λειτουργία της εταιρείας, πρωτοποριακό στην ελληνική βιομηχανία.

Μέσα από αυτό, η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύεται για την υπεύθυνη ανάπτυξη των επενδύσεών της, καταγράφοντας έτσι τις υψηλές εταιρικές της αξίες. Κάτι που ήδη αποτυπώνεται έμπρακτα τόσο στις στρατηγικές της επιλογές όσο και στον τρόπο λειτουργίας της, σε σχέση με το προσωπικό της, την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Επί της ουσίας το SIMS περιλαμβάνει ένα πλαίσιο προτύπων απόδοσης Βιωσιμότητας για σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας. Περιλαμβάνει γενικά πρότυπα, καθώς και μετρήσιμα πρότυπα για την υγεία & ασφάλεια στην εργασία, την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ταυτόχρονα, όμως, διαμορφώνει το πλαίσιο συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά, διαμορφώνοντας, έτσι και το ελάχιστο αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης που καλούνται να καλύπτουν όλες οι εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός. Παράλληλα υπαγορεύει την ευθύνη και τη λογοδοσία για την Βιωσιμότητα σε όλα τα επίπεδα και τμήματα της εταιρείας, από τη Διοίκηση έως τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.

Έτσι, το SIMS αποτελεί ένα πρωτοποριακό, δυναμικό εργαλείο, ειδικά διαμορφωμένο, ώστε να επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι της διαρκούς βελτίωσης και του εξορθολογισμού, στον τρόπου λειτουργίας της Ελληνικός Χρυσός. Και ταυτόχρονα καταγράφει τη συνεχή προσπάθεια της να αναπτύσσεται, παραμένοντας, όμως πιστή στις δεσμεύσεις της για υπεύθυνη εξόρυξη, σε συνδυασμό με την αριστεία στον τομέα της Βιωσιμότητας.

Η Βιωσιμότητα στην πράξη

Το πλαίσιο Βιωσιμότητας που εδραιώνεται μέσω του το SIMS, καλλιεργεί τη δημιουργία ενός ασφαλούς, συμμετοχικού περιβάλλοντος εργασίας που προσδίδει αξία στη διαφορετικότητα, την προσωπική ανάπτυξη και την καινοτομία. Παράλληλα, εξασφαλίζει τη διατήρηση σχέσεων σεβασμού προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ίσως, δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στις τελευταίες πρωτοβουλίες της Ελληνικός Χρυσός, περιλαμβάνεται η διαμόρφωση, το επόμενο διάστημα ενός πρότυπου Κέντρου Τεχνικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης στο Στρατώνι, προκειμένου να εκπαιδεύσει σε νέες δεξιότητες το εργατικό δυναμικό εν όψει της λειτουργίας του νέου μεταλλείου στις Σκουριές.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης έχουν διαμορφωθεί με οδηγό τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας, εκπαιδεύοντας το προσωπικό στις νέες ειδικότητες που θα απαιτηθούν για να εργαστούν στο state-of-the-art μεταλλείο των Σκουριών. Η πρακτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα γίνεται επί τόπου, στα ίδια τα μεταλλεία, ενώ στους εργαζομένους που θα τα ολοκληρώνουν, θα παρέχονται οι σχετικές πιστοποιήσεις. Την ίδια στιγμή, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και στους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών με στόχο την ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων που μπορεί να φανούν χρήσιμες στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Παράλληλα, η εταιρία βρίσκεται σε συνεχή και γόνιμη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων ευκαιριών και εφοδίων για τις επόμενες γενιές. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται να διατεθούν περί τα €70 εκ. σε ένα πρωτοφανές πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων, που θα τονώσουν την ανάπτυξη της περιοχής και διαμορφώνουν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων -παράλληλων με την μεταλλευτική- οικονομικών δραστηριοτήτων.

Την ίδια στιγμή, μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων βιομηχανικών πρακτικών, εξασφαλίζεται η συστηματική προστασία του περιβάλλοντος στο παρόν και στο μέλλον.

Συνολικά, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 130 εκατ. Ευρώ για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση του αέρα, του θορύβου και της σκόνης, καθώς και πρόνοια για την προστασία των υδάτινων πόρων, την ασφαλή διαχείρισή τους και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής οχύρωσης των μεταλλείων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Στο μεταξύ μετά την αδειοδότηση του Υπουργείου Ενέργειας για την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, η επαναστατική μέθοδος της «Ξηρής Απόθεσης» των μεταλλευτικών καταλοίπων, που εφαρμόζεται στην Κοκκινόλακα, θα επεκταθεί και στις Σκουριές. Με την καθοριστική αυτή εξέλιξη, η περιβαλλοντική επίδραση του νέου χώρου απόθεσης που θα κατασκευαστεί στις Σκουριές θα μειωθεί κατά 50%, σε ένα έργο το οποίο ήδη από τον σχεδιασμό του έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Για την Ελληνικός Χρυσός, το μεγάλο έργο τη περιβαλλοντικής αποκατάστασης είναι διαρκές. Η εταιρεία πραγματοποιεί παράλληλες αποκαταστάσεις μετά το τέλος των εκάστοτε μεταλλευτικών εργασιών, με απώτερο σκοπό να παραδώσει το φυσικό τοπίο άρτιο στην τοπική κοινωνία για κάθε χρήση, όταν η μεταλλευτική περίοδος ολοκληρωθεί.

Για την Ελληνικός Χρυσός, το πρωτοποριακό και καινοτόμο SIMS, εγγυάται την εμπέδωση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσα από την έμπρακτη εφαρμογή της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής Δραστηριότητας, σε έναν από τους πιο «σκληρούς» βιομηχανικούς κλάδους. Πρόκειται για ένας ιδιαίτερα υψηλό στόχο, τον οποίο η εταιρεία των Μεταλλείων Κασσάνδρας, είναι αποφασισμένη να επιτύχει. Και για το λόγο αυτό η Ελληνικός Χρυσός, δίκαια μπορεί να υπερηφανευτεί για τις εταιρικές της αξίες.