8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Το BMW Group προσχωρεί στο project βιώσιμης εξόρυξης λιθίου στη Χιλή

Το BMW Group  προσχωρεί στο project βιώσιμης εξόρυξης λιθίου στη Χιλή

Η υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της δέσμευσης του BMW Group στη βιωσιμότητα. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, η εταιρεία έχει προσχωρήσει στο διατομεακό project “Responsible Lithium Partnership”. Στόχος του project είναι να επιτευχθεί η κατανόηση της υπεύθυνης διαχείρισης φυσικών πόρων σε συνεργασία με τοπικές ομάδες ενδιαφέροντος και να αναπτυχθεί η δημιουργία ενός οράματος για το μέλλον της αλυκής Salar de Atacama στη Χιλή.

Το “Responsible Lithium Partnership” ξεκίνησε την άνοιξη του 2021 από τις BASF, Mercedes-Benz Group AG, Daimler Truck AG, Fairphone και το Volkswagen Group με προγραμματισμένη διάρκεια δυόμισι ετών. Το project δεν προωθεί την προμήθεια λιθίου ούτε την αγορά ή πώληση ορυκτών πρώτων υλών.

Το BMW Group, ως νέο μέλος, συνεισφέρει με μία επιστημονική μελέτη

Το BMW Group είναι το έκτο μέλος που συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους υποστηρίζει το project είναι ότι μοιράζεται επιστημονικά ευρήματα για τις επιπτώσεις της εξόρυξης λιθίου στα υδάτινα αποθέματα στην αλυκή Salar de

Atacama στη Χιλή. Μαζί με την BASF, το BMW Group είχε ήδη αναθέσει μία μελέτη στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα University of Alaska Anchorage και University of Massachusetts Amherst με θέμα τις επιπτώσεις της εξόρυξης λιθίου στα ισοζύγια των τοπικών υδάτινων πόρων στη Λατινική Αμερική στα τέλη του 2020.

Στόχος της μελέτης είναι να βελτιωθεί η επιστημονική κατανόηση της σχέσης μεταξύ γλυκού νερού και υδροφορέων άλμης λιθίου, η αξιολόγηση διαφόρων τεχνολογιών, και η απόκτηση της τεχνογνωσίας για την αξιολόγηση βιώσιμης εξόρυξης λιθίου. Η μελέτη προσφέρει μία επιστημονική βάση για μελλοντικές αποφάσεις ως προς την προμήθεια λιθίου.

Το “Responsible Lithium Partnership” φέρνει στο τραπέζι τους σχετικούς παίκτες

Ο Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) συντονίζει το project, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για το μέλλον των λεκανών απορροής της Salar de Atacama. Εταιρείες εξόρυξης λιθίου και χαλκού, και εκπρόσωποι του αγροτικού τομέα, του τουρισμού, των τοπικών κοινοτήτων και της κυβέρνησης καλούνται σε μία τοπική πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών όπου θα αναπτύξουν μέτρα από κοινού. Ένας ακόμα στόχος είναι η δημιουργία ενός κοινού σχεδίου δράσης με σκοπό τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης διαχείρισης φυσικών πόρων και την εφαρμογή των πρώτων βημάτων.