8ος χρόνος, ημέρα 2433η
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Συνήγορος του Πολίτη: Σε σωστή κατεύθυνση η νέα νομοθεσία για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας

Συνήγορος του Πολίτη: Σε σωστή κατεύθυνση η νέα νομοθεσία για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας

Σε σωστή κατεύθυνση κινείται η νέα νομοθεσία για τις Μονάδες Παιδικής Προστασίας, σχολιάζει ο Συνήγορος του Πολίτη σε ανακοίνωσή του.

Η ανεξάρτητη αρχή χαιρετίζει τη θέσπιση προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων παιδικής προστασίας και φροντίδας από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως «ιδιαίτερα θετική εξέλιξη» στην κατεύθυνση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, αλλά και ως «ένα ακόμη βήμα για την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης, σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες θεσμικές επιταγές».

Σε έκθεσή της το 2020 η ανεξάρτητη αρχή έχει επισημάνει την αυξημένη σημασία και την ανάγκη εισαγωγής ενός πλαισίου λειτουργίας για τα ιδρύματα φιλοξενίας ανηλίκων, ιδίως τις μονάδες παιδικής προστασίας που υπάγονται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες, όπως σημειώνει, «παρουσιάζουν προβληματική ανομοιογένεια ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα φιλοξενούμενα παιδιά».

Επίσης, αξιολογεί ως σημαντικές διατάξεις, όπως τις ρητές αναφορές σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις των φορέων, την ενημέρωση των παιδιών για τα θέματα που τα αφορούν τη διασφάλιση της πλήρους εκπαιδευτικής τους ένταξης και τη διατήρηση επαφής με συγγενικά και άλλα πρόσωπα εκτός του ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα υποβάλει το επόμενο διάστημα περαιτέρω προτάσεις για επιμέρους προβλέψεις του θεσπισθέντος πλαισίου, εστιάζοντας στην ανάγκη να διασφαλίζεται με τον βέλτιστο τρόπο, μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων, η σαφής οριοθέτηση των κανόνων λειτουργίας, η συστηματική και επαρκής εποπτεία και η παιδοκεντρική προσέγγιση σε όλους τους χώρους όπου διαβιούν παιδιά- ιδίως οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί ανηλίκων, αλλά και η σταδιακή εγκατάλειψη του μοντέλου ιδρυματικής φροντίδας στη χώρα.