Πρόγραμμα επιδότησης τόκων δανείων: Στις 18.314 οι εγκεκριμένες αιτήσεις, έως τις 31 Αυγούστου η υποβολή

Στις 18.314 οι εγκεκριμένες αιτήσεις, έως τις 31 Αυγούστου η υποβολή

Στις 25.510 «σκαρφάλωσαν» οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων. Μάλιστα, όπως κοινοποιήθηκε προσφάτως από τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο επεκτείνεται, ενισχύοντας τους δικαιούχους του για πέντε μήνες, έναντι τριών που προβλεπόταν αρχικά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (20/6) η πλειονότητα των αιτήσεων που κατατέθηκαν αφορά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (15.765), ακολουθούν οι μικρές (7.171) και έπονται οι μεσαίες (2.574). Μάλιστα, οι εταιρείες που βρίσκονται... πίσω από όλες αυτές τις αιτήσεις έχουν συνολικό αριθμό εργαζομένων 359.793 άτομα. Σημειώνεται πως από τις 25.510 αιτήσεις, έχουν εγκριθεί, προς το παρόν, οι 18.314, ενώ ταυτόχρονα 71.455 βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης.

Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 750 εκατ. ευρώ, αλλά αναμένεται να ανέλθει σε 1,2 δισ. ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα 12 βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος:

1. Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία.

2. Αφορά σε επιχορήγηση συνεπών δανειοληπτών, όχι σε δανειοδότηση. Οπότε, τα χρήματα που θα δοθούν δεν θα ζητηθούν πίσω.

3. Ενεργοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου (αναμένεται να πάρει ΦΕΚ η σχετική απόφαση).

4. Καλύπτει τόκους ενήμερων δανείων για πέντε μήνες. Συγκεκριμένα από 1.4.2020 έως και 31.8.2020.

5. Η ενημερότητα κρίνεται, αποκλειστικά, για το επιδοτούμενο δάνειο, όχι για το συνολικό προφίλ της επιχείρησης.

6. Η επιχείρηση πρέπει να έχει έστω έναν ενεργό ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας), από αυτούς που ορίζει το ΥΠΟΙΚ. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ο κύριος ή αυτός με τα υψηλότερα έσοδα.

7. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται πως θα απασχολούν την 31η.12.2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν την 19η.3.2020.

8. Η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.

9. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τέσσερις υπεύθυνες δηλώσεις, διαθέσιμες σε επεξεργάσιμη μορφή), υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. (ΠΣΚΕ, http://www.ependyseis.gr/mis).

10. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στην τράπεζα.

11. Μόλις το πιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει την αίτηση γίνεται η αποπληρωμή των τόκων.

12. Όσοι επιδοτηθούν, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν και στα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την τόνωση της ρευστότητάς τους, π.χ. στο Ταμείο Εγγυοδοσίας.

Τι καλύπτεται

Η επιχορήγηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους, καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων:

- τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων,

- δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης

- δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Τα δάνεια θα πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019.

Πέραν αυτών, καλύπτονται συμβατικοί τόκοι, καθώς και η αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών) τα οποία δεν ήταν ενήμερα στις 31.12.2019, αλλά κατέστησαν ενήμερα έως τις 29.02.2020.

Οι δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις να έχουν χορηγηθεί πριν την 1η.4.2020.

Η επιχορήγηση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση ανέρχεται έως 800.000 ευρώ.