7ος χρόνος, ημέρα 2101η
Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Στήριξη σε επενδύσεις Δίκαιης Μετάβασης 325 εκατ. ευρώ σε περιοχές εξόρυξης λιγνίτη

Στήριξη σε επενδύσεις Δίκαιης Μετάβασης 325 εκατ. ευρώ σε περιοχές εξόρυξης λιγνίτη

Οι τοπικές κοινότητες στη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο που εξαρτώνται παραδοσιακά από την εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, τη βαριά βιομηχανία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, αναμένεται να επωφεληθούν από νέες επενδύσεις ύψους έως 325 εκατ. ευρώ και βέλτιστες πρακτικές τεχνικού χαρακτήρα που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και από επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίξει το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της ελληνικής κυβέρνησης.

Η νέα συμφωνία θα «ξεκλειδώσει» επενδύσεις στους τομείς της βιώσιμης ενέργειας, της πράσινης κινητικότητας, της κοινωνικής στέγασης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της κατάρτισης και του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, αναμένεται να ενισχύσει τα επόμενα έτη την απασχόληση στη Δυτική Μακεδονία, ειδικά στις περιοχές της Κοζάνης και της Φλώρινας, καθώς και στη Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο.

Η συμφωνία υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer, παρουσία του Christian Kettel Thomsen, αντιπροέδρου της ΕΤΕπ, υπεύθυνου για την Ελλάδα και την ενέργεια και του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Κωστή Μουσουρούλη.

«Ξεκλείδωμα» τοπικών επενδύσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Η νέα συμφωνία θα ωφελήσει άμεσα τις τοπικές κοινότητες οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τον σταδιακό τερματισμό εξόρυξης λιγνίτη και άνθρακα που χρησιμοποιούνται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη βαριά βιομηχανία στην περιοχή αυτή.

Σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου είναι οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την ενεργειακή μετάβαση και βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Η λειτουργία του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2020, έχει ήδη ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη χρηματοδότηση για τοπικά έργα αναμένεται να εγκριθεί για το 2021 και το 2022.

Διασφάλιση ότι η Ελλάδα επωφελείται από τον πανευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης θα στηρίξει τις δημόσιες επενδύσεις σε «περιοχές έντασης άνθρακα» στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ θα υποστηρίξει επίσης τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. |

Ο συνολικός ευρωπαϊκός μηχανισμός θα περιλαμβάνει δάνεια έως 10 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 1,5 δισ. ευρώ σε μορφή επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για την ενεργοποίηση νέων επενδύσεων ύψους μεταξύ 25 και 30 δισ. ευρώ.

Τα έργα που θα υποστηριχθούν από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης περιλαμβάνουν υποδομές στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, σε δίκτυα τηλεθέρμανσης, δημόσιες μεταφορές, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, κοινωνικές υποδομές και άλλα έργα που μπορούν να ωφελήσουν άμεσα τις τοπικές κοινότητες στις περιοχές που πλήττονται, με την αντιστάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.