Κυβερνητικές πηγές για άσυλο: Σε 30 μέρες από τη χορήγηση η διακοπή παροχών και επιδομάτων

Σε 30 μέρες από τη χορήγηση η διακοπή παροχών και επιδομάτων

Σε 30 ημέρες από τη χορήγηση ασύλου, με εξαίρεση περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων, θα διακόπτονται οι παροχές σε είδος και σε χρήμα σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που ψηφίστηκε στις 5 Μαρτίου, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. 

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η διάταξη δίνει τη δυνατότητα -με Υπουργική Απόφαση- να καθοριστούν ειδικές διατάξεις για ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να παραταθεί η κάλυψη τους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ESTIA, το οποίο διαχειρίζεται για λογαριασμό της χώρας μας η Ύπατη Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, παρείχε οικονομικό βοήθημα σε 14.900 άτομα που ήδη χαίρουν διεθνούς προστασίας για το μήνα Ιανουάριο. Το ύψος του συγκεκριμένου επιδόματος ποικίλει από 90 έως 550 ευρώ ανάλογα με την εστία διαμονής και το μέγεθος της οικογένειας του εκάστοτε πρόσφυγα. 

Παράλληλα, βάσει των στοιχείων του προγράμματος στέγασης (accommodation scheme) του «ΕSΤΙΑ» φιλοξενούνται, αυτή τη στιγμή, σε διαμερισματικά καταλύματα 6.537 αναγνωρισμένους πρόσφυγες, το 58% των οποίων βρίσκονται εντός Αττικής. Ταυτόχρονα, η καταγραφή και εξοικείωση τους με κρατικές υπηρεσίες είναι ικανοποιητική, καθώς το 94% αυτών έχουν ήδη ΑΜΚΑ, το 76% ΑΦΜ, το 36% έχει ήδη εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και το 82% των παιδιών έχει εγγραφεί σε κάποιο σχολικό ίδρυμα.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι πόροι για το πρόγραμμα ESTIA προκύπτουν από χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρήματα αφαιρούμενα από το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Οι ως άνω κάτοχοι προστασίας έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς έχουν λάβει, όπως προαναφέρθηκε, αριθμό ΑΜΚΑ. 

Επιπλέον, έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα «Ήλιος» του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) υπό τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την στήριξη της στέγασης, της απασχόλησης και της  κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission-DG HOME), επίσης από τους πόρους που έχουν διατεθεί στη χώρα μας.

Τέλος, τονίζεται, ότι οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες δικαιούνται πρόσβαση στις γενικές διατάξεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τις οποίες διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.