Ψηφίζεται η «magna carta» για το ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας

Ψηφίζεται η «magna carta» για το ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας

Τηλεοπτικό σήμα και ευρυζωνικότητα στο 100% της επικράτειας υπόσχεται η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα πρόθεση είναι η δημιουργία τριών υπερ-κέντρων δεδομένων σε ΓΓΠΣΔΔ, ΗΔΙΚΑ και ΕΔΥΤΕ, που θα στεγάσουν όλα τα δεδομένα του κράτους και των πολιτών. Ταυτόχρονα δημιουργείται το νομικό πλαίσιο της ισχύος του προσωπικού αριθμού (ΠΑ) που θα συνοδεύει μια ζωή κάθε Έλληνα πολίτη.

Το σχέδιο νόμου που καταρτίσθηκε και κατατέθηκε στη Βουλή από την ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης χθες Τετάρτη, περιλαμβάνει ακόμη το νέο πλαίσιο της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τη σύσταση του επενδυτικού ταμείου «Φαιστός», τις αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα και εκατοντάδες άλλες διατάξεις, που βασικό στόχο έχουν την βελτίωση της λειτουργίας του κράτους, την αναβάθμιση της βιομηχανίας παροχής υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) και τέλος τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Το σχέδιο νόμου έχει τίτλο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και οι 260 σελίδες του, περιλαμβάνουν τρία μέρη του νόμου, 15 κεφάλαια και 13 παραρτήματα. Δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηριστεί ως η «magna carta» του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και ένα σοβαρό εργαλείο μεταρρύθμισης.

Στην πράξη περιλαμβάνει εκσυγχρονισμένη όλη την προγενέστερη νομοθεσία, συν τις νέες διατάξεις που εισάγονται για πρώτη φορά. Σε αυτές περιλαμβάνονται τρεις κοινοτικές οδηγίες (ΕΕ) 2016/2102, (ΕΕ) 2018/1972) και (ΕΕ) 2019/1024). Η παρουσίαση επομένως των βασικών μεταβολών που επέρχονται γίνεται σταχυολογικά, καθώς είναι μάλλον δύσκολο να περιγραφεί το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

100% τηλεοπτική κάλυψη στην επικράτεια: Το κατατεθέν σχέδιο νόμου προβλέπει κάθε σπίτι και νοικοκυριό να αποκτά τηλεοπτική κάλυψη. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης φέρεται να είναι σε επαφή με τηλεπικοινωνιακό πάροχο προκειμένου να διασφαλιστεί μέσω δορυφορικής σύνδεσης η τηλεοπτική κάλυψη του 100% των νοικοκυριών της χώρας. Το κόστος φυσικά θα αναληφθεί από το δημόσιο και σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές δεν θα ξεπεράσει το κόστος τα 23 εκατ. ευρώ που προέβλεπε ο νόμος 4563/2018. Aφορά δε σε περίπου 1.000 οικισμούς σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 95 του σχεδίου νόμου «η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανά δικαιούχο νοικοκυριό, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως: εκατόν δέκα (110) ευρώ για τις υπηρεσίες πρόσβασης, και σαράντα (40) ευρώ για την εγγύηση του χορηγούμενου εξοπλισμού, καθ’ όλη την οκταετή διάρκεια της πρόσβασης». Επίσης υπάρχει ειδική μέριμνα ώστε η παρεχόμενη υπηρεσία να συμπεριλάβει το περιεχόμενο και των δύο παρόχων δικτύου, ΕΡΤ και Digea, καθώς ο διαχωρισμός των δύο δικτύων που επιδιώχθηκε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, υποχρεώνει τους χρήστες να αξιοποιούν δύο δορυφορικούς δέκτες λήψης σήματος, ένα για να κανάλια της ΕΡΤ και έναν για τα κανάλια της DIGEA.

100% ευρυζωνική κάλυψη στην επικράτεια: Στην αποκαλούμενη καθολική υπηρεσία τηλεπικοινωνιών προστίθεται η ευρζωνική πρόσβαση. Ετσι ο καθολικός παρόχος επικοινωνιών στη χώρα μας, εκτός από την απλή τηλεφωνία θα πρέπει να προσφέρει υποχρεωτικά και γρήγορο ίντερνετ σε κάθε καταναλωτή και μάλιστα, σε «προσιτή» τιμή.

Το νομοσχέδιο ωστόσο, όπως και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ορίζουν την ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης. Τη λεπτομέρεια αυτή ο νόμος την μετακυλύει στη δευτερογενή νομοθεσία. Πρόσφατα η «μικρή» Μάλτα έθεσε σαν όριο τα 30Mbps ενώ το Σώμα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών (BEREC) θεωρεί ότι η ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα Ίντερνετ που χρειάζεται ένας χρήστης είναι τα 10Mbps. Πάντως όσο μεγαλύτερo είναι αυτό το όριο, τόσο περισσότερο «φωτογραφίζεται» η τεχνολογία που απαιτείται.

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Tαχυδρομείων (ΕΕΤΤ): To νομοσχέδιο δίνει οριστικά τέλος στην κόντρα Επιτροπής Ανταγωνισμού και ΕΕΤΤ σχετικά με τα «ακριβά GBytes». Η αρμοδιότητα ελέγχου του ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες παραμένει στην ΕΕΤΤ, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Πολιτική υπολογιστικού νέφους: Στόχος είναι η δημιουργία τριών υπερ-κέντρων επεξεργασίας δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξία είναι η χώρα να καταστεί η πρώτη Cloud First Country στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Με τον όρο Cloud First Country σημαίνει ότι η χώρα θα αποθηκεύει τα δεδομένα πρώτα στο υπολογιστικό νέφος και μετά στις δικές της αποθήκες δεδομένων.

Αναφορικά με τα υπερκέντρα δεδομενων (super-data centers), σύμφωνα με το άρθρο 85 του σχέδιο νόμου «η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) προμηθεύονται κατά προτεραιότητα συνολικά για τους φορείς του δημοσίου τομέα υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους έναντι οποιωνδήποτε άλλων τεχνολογικών λύσεων, με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων, τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα, την παροχή υπηρεσιών νέφους προς τους φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία τεχνολογικών υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων». Εξαίρεση από τον προαναφερόμενο κανόνα αποτελεί μόνον η AAΔΕ και ορισμένα ερευνητικά ιδρύματα.

Απλούστευση διαδικασίας ανάπτυξης οπτικές ινών: Το σχέδιο νόμου απλουστεύει τη διαδικασία εγκατάστασης οπτικών ινών. Μέχρι πρόσφατα μια τέτοια εγκατάστασή απαιτεί κατά μέσο όρο 3,5 μήνες έκδοση της άδειας από την δημοτική αρχή. Πλέον η έκδοση της άδειας τη δημοτικής αρχής καταργείται και αντικαθίσταται από παροχή απλής ενημέρωσης (κοινοποίησης).

Επενδυτικό κεφάλαιο «Φαιστός»: Περίπου το 25% των εσόδων από την διάθεση των αδειών κινητής τηλεφωνίας θα περιέλθει στο επενδυτικό ταμείο «Φαιστός». Το ταμείο θα ενισχύσει (χρηματοδοτήσει) προσπάθειες ανάπτυξης εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς με στόχο τη δημιουργία ενός «οικοσυστήματος» που θα δώσει ώθησης στη χρήση στη νέα γενιά επικοινωνιών. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι πάνω από 360 εκατ. ευρώ θα εισρεύσουν στα ταμεία της από τις άδειες 5ης γενιάς εκ των οποίων 80 έως 100 εκατ. ευρώ θα εισφερθούν στο «Φαιστός». Η δημιουργία του ταμείου «Φαιστός» αποτέλεσε μια καινοτομική ιδέα της ηγεσίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την οποία τώρα ακολουθούν πολλές κυβερνήσεις αλλά και πολλές επενδυτικές εταιρείες οι οποίες δημιουργούν επενδυτικά κεφάλαια με στόχευση στο 5G.

Προσωπικός αριθμός: Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το θεσμικό πλαίσιο που προσφέρει το σχέδιο νόμο για την καθιέρωση του ενιαίου προσωπικού αριθμού που θα ακολουθεί τον πολίτη σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο προσωπικός αριθμός προσφέρει υψηλότερη διασφάλιση στην ταυτοποίηση προσώπων και μεγαλύτερη αξιοπιστία στις συναλλαγές.

Εν κατακλείδι ο νέο σχέδιο νόμου συνιστά ένα μεγάλο βήμα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της χώρας στο σύνολό της. Βεβαίως ένα τόσο μεγάλο σχέδιο νόμου θα απαιτήσει και ένα μεγάλο όγκο δευτερογενούς δικαίου που πρέπει να ακολουθήσει μετά την ψήφιση του και το οποίο θα καταστήσει το λειτουργικό το νέο νόμο.