Ψηφιοποιείται το ελληνικό σήμα

Ψηφιοποιείται το ελληνικό σήμα

Το ελληνικό σήμα αλλάζει και μάλιστα αποκτά ψηφιακό αποτύπωμα. Αυτό σημαίνει πως η ετικέτα του θα συνοδεύεται από πληροφορίες για το ίδιο το προϊόν, π.χ. την πρώτη ύλη και την προέλευσή της, τον παραγωγό, τον εκτροφέα κ.λπ.

Στην παρούσα φάση, η αρμόδια Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ) έχει ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις με φορείς της αγοράς, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το ισχύον πλαίσιο. Βάσει χρονοδιαγράμματος, περί τα τέλη Αυγούστου, θα έχει έτοιμη τη νομοθετική πρωτοβουλία γι’ αυτό το σκοπό.

Πηγές με γνώση του αντικειμένου επισημαίνουν πως στον «πυρήνα» αυτής της προσπάθειας είναι η υπεραξία του ελληνικού σήματος. Με άλλα λόγια, θα δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι ένα προϊόν παράγεται στην Ελλάδα και αυτό κατ' επέκταση έχει αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας π.χ. με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα του εγχειρήματος είναι να αλλάξει ο τρόπος απονομής του ελληνικού σήματος, και συγκεκριμένα να γίνεται με ταχείες διαδικασίες και λιγότερα διοικητικά εμπόδια. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, θα υπάρξει ένα είδος «αποκρατικοποίησης» του ελληνικού σήματος. Στο σχεδιασμό του υπουργείου συμπεριλαμβάνονται Κοινωνικοί Εταίροι και φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, οι οποίοι θα στηρίξουν τεχνικά και θεσμικά το νέο πλαίσιο.

Από εκεί και πέρα, ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στους παραπάνω φορείς απονομής του σήματος, οι οποίοι θα προσδιοριστούν το προσεχές χρονικό διάστημα από το Κράτος. Αυτοί, θα εξετάζουν κατά πόσο συγκεντρώνει το εκάστοτε προϊόν/υπηρεσία τα χαρακτηριστικά που θα περιγράφονται στο πλαίσιο και θα απονέμουν ή όχι το σήμα στον ενδιαφερόμενο. Το προϊόν που θα πιστοποιείται θα καταχωρείται, αυτομάτως, στο Εθνικό Μητρώο που, ήδη, τηρεί το Κράτος.

«Θέλουμε να εξαλείψουμε τη γραφειοκρατία και να γίνεται άμεσα η απονομή του ελληνικού σήματος» έχει δηλώσει, χαρακτηριστικά, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, προσθέτοντας πως «το Κράτος θα είναι ο θεματοφύλακας του Κανονισμού και του Μητρώου».

Το ελληνικό σήμα, το οποίο «γεννήθηκε» τον Δεκέμβριο του 2014, πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί το επίσημο σήμα του ελληνικού Κράτους και απονέμεται (από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τον ΕΛΓΟ Δήμητρα) με βάση τους Κανονισμούς, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, σήμερα, υπάρχουν μόλις τέσσερις κατηγορίες προϊόντων που διαθέτουν Κανονισμό. Πρόκειται για τα αλκοολούχα ποτά, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές. Συνεπώς, κάποιο προϊόν που δεν εντάσσεται σε μία από αυτές τις κατηγορίες π.χ. μέλι, μάρμαρο κ.λπ. δεν μπορεί να λάβει, προς το παρόν, το ελληνικό σήμα.