7ος χρόνος, ημέρα 2103η
Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Πρόστιμα 87.700 και 1 σύλληψη για παραβιάσεις των μέτρων την Κυριακή

Πρόστιμα 87.700 και 1 σύλληψη για παραβιάσεις των μέτρων την Κυριακή

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Κυριακή 20.06.2021 συνολικά 96.282 ελέγχους και κατέγραψαν 180 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 87.700 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε οχτώ (8) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (78.461).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, και επέβαλε 15νθημερη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, Δήμος Σπετσών

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000 ευρώ σε κατάστημα υπεραγοράς τροφίμων (super-market) καθώς κατά τον έλεγχο δεν επεδείχθη στο κλιμάκιο των Επιθεωρητών - Ελεγκτών το καθημερινό πρόγραμμα ειδικής απολύμανσης σε τροχήλατα και μη καρότσια/ καλάθια όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε κατάστημα πώλησης τροφίμων για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 15νθημερη αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ) για υπέρβαση ορίου πελατών και για εξυπηρέτηση ορθίων.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας στον δήμο Παγγαίου.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη καφενείου για υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 12.000 ευρώ (4x3.000) σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφέ-μπαρ και 15νθημερη αναστολή λειτουργίας στο καθένα από αυτά, για εξυπηρέτηση ορθίων.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε αλλοδαπό, υπήκοο Αυστρίας, επιβάτη πτήσης αεροσκάφους, διότι ταξίδευε χωρίς να έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα από τον πλήρη εμβολιασμό του.

Επικράτεια

Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε διακόσια δεκαέξι (216) αντικείμενα και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.300 ευρώ (1x5.000 ευρώ+1x300 ευρώ). Επίσης, διενήργησε ελέγχους σε τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα (3.131) φυσικά πρόσωπα και επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ (1x300 ευρώ).

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε δεκατρείς (13) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Το Λιμενικό διενήργησε δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσιους εβδομήντα τέσσερις (14.474) ελέγχους, από τους οποίους δεν προέκυψε κάποιο διοικητικό πρόστιμο.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.