ΓΔ: 927,11 -0,18 (-0,02 %)

Τζίρος: 1,60 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2053η
Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 927,11 -0,18 (-0,02 %)

Τζίρος: 1,60 εκατ. €   RT

Πρόστιμα 132.100 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων τη Δευτέρα

Πρόστιμα 132.100 ευρώ για παραβιάσεις των μέτρων τη Δευτέρα

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 17.05.2021 συνολικά 67.183 ελέγχους και κατέγραψαν 267 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 132.100 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (164.743).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή - εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΔΙ.ΜΕ.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Η ΔΙ.ΜΕ.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας.

Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικής αξίας 1.200 ευρώ για μη τήρηση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας από τους δύο ιδιοκτήτες, καθώς και δύο εργαζόμενους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στον Δήμο Δέλτα.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000 ευρώ σε 6 αλλοδαπούς Αφρικανικής καταγωγής που παραβίασαν τον περιορισμό κυκλοφορίας τους.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000 ευρώ σε τρείς (1) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΔΙ.ΜΕ.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.

Επικράτεια

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε ογδόντα (80) αντικείμενα και σε τριακόσια ογδόντα δύο (382) φυσικά πρόσωπα.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερεις (4) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Λόγω της καταγραφής υψηλών ποσοστών παραβατικότητας στη λειτουργία καταστημάτων εστίασης, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν στην εντατικοποίηση των ελέγχων σε περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος και επίκεντρο τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους ειδικούς όρους λειτουργίας θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τη συλλογική προσπάθεια για τη σταδιακή επανεκκίνηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.