7ος χρόνος, ημέρα 2093η
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

Προκήρυξη για την πλήρωση 3 κενών θέσεων ΔΕΠ της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξη για την πλήρωση 3 κενών θέσεων ΔΕΠ της Σχολής Ικάρων

Την πλήρωση τριών(3)κενών οργανικών θέσεων διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΔΕΠ), στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, προκήρυξε η Σχολή Ικάρων.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται: Στο τμήμα Αεροπορικών Επιστημών:

- Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών -Έργων Υποδομών:

Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Δομική Συμπεριφορά και σχεδιασμός μεταλλικών κτηρίων

-Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης και Παραγωγής:

Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής -Ποιοτικός Έλεγχος και

-Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων: 

Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο Ενεργειακά Συστήματα Παραγωγής Προωθητικής Ισχύος 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι-ες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 13:00, στο τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της ΣΙ, στο τηλέφωνο 210-8193681 (Εσωτ. 3681).

Η σχετική προκηρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (12:06:03 μ.μ,.)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ