7ος χρόνος, ημέρα 2221η
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Πόσα νέα δάνεια θα χορηγήσει η ΕΤΕπ στην Ελλάδα

Πόσα νέα δάνεια θα χορηγήσει η ΕΤΕπ στην Ελλάδα

Νέα δάνεια για την χρηματοδότηση κρίσιμων τομέων της οικονομίας ύψους 5 δις.ευρω φέρνει στις αποσκευές του ο πρόεδρος της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων (EΤΕπ) Werner Hoyer, o oποίος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη στην Αθήνα.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμφώνησαν νέα υποστήριξη-ρεκόρ, ύψους 2,8 δισ. ευρώ, για νέες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις υψηλού αντικτύπου σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα η χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα πέρυσι αντιπροσώπευε την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ.

Τα επιλέξιμα έργα τα οποία ενδιαφέρεται να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων αφορούν δράσεις οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος ΕΤΕπ μπορεί να υποστηρίξει έργα βιώσιμων ενεργειακών υποδομών, ενεργειακής απόδοσης, βιώσιμης κινητικότητας, κυκλικής οικονομίας, ψηφιοποίησης, ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων, ανταγωνιστικότητας, υγείας, έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας.

Το έδαφος προετοιμάστηκε σε συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός Οικονομικών με τη διοίκηση της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο. Όπως έγινε αντιληπτό το ενδιαφέρον της ΕΤΕπ δεν περιορίζεται μόνο στις επενδύσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», αλλά εκτείνεται στη δράση που έχει αναλάβει η Τράπεζα για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα έναντι του Covid -19 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και την λεγόμενη ενεργειακή μετάβαση.

Πιο συγκεκριμένα την πανδημία έχουν εγκριθεί ανά την ΕΕ δάνεια 11,655 δισ. ευρώ μέσω 195 σχημάτων και έχουν υπογραφεί συμβάσεις αξίας 2,102 δισ. ευρώ. Με τη μόχλευση το ποσό της ρευστότητας υπολογίζεται στα 94 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα, έχουν ήδη εγκριθεί δάνεια αξίας 329 εκατ. ευρώ μέσω 5 μηχανισμών. Η μόχλευση είχε αρχικά υπολογισθεί σε έως 2,7 δισ. ευρώ περίπου αλλά τελικά είναι αρκετά χαμηλότερη (1,65 δισ. ευρώ). Οι συμβάσεις φτάνουν στα 111 εκατ ευρώ.

Τη χρονιά που μας πέρασε η ΕΤΕπ μαζί με τους τοπικούς εταίρους (τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες Εθνκή, Πειραιώς, Εurobank , Αlpha Bank και την Παγκρήτια) χρηματοδότησε περίπου 800 εκατ. ευρω για έργα υποδομής 1,1 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 698 εκατ. ευρω για έργα που αφορούν το περιβάλλον και άλλα 217 εκατ. ευρω για την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στην Ελλάδα αντιπροσώπευε τη δεύτερη μεγαλύτερη κατά κεφαλή συμμετοχή στην Ε.Ε.

Εκτός από τα παραπάνω η ΕΤΕπ φιλοδοξεί έσω του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (Εuropean Gurantee Fund) να μοχλεύσει 200 δις. ευρώ, έχοντας προηγουμένως αντλήσει από την αγορά περίπου 25 δισ. ευρώ. Από το πρόγραμμα αυτό θα διατεθούν τόσο σε μικρές όσο και μεγάλες ελληνικές εταιρίες περίπου 1,65 δισ. ευρώ δάνεια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνολικά τα δάνεια που έχουν συναφθεί μέχρι στιγμής έχουν μόχλευση 1,65 δισ. ευρώ. Θα διατεθούν από ελληνικές τράπεζες και fund με 330 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβουν ως κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στο πρόγραμμα αυτό η Εθνική Τράπεζα έχει συνάψει μέχρι στιγμής 5 συμφωνίες. Η τράπεζα λαμβάνοντας από την ΕΤΕπ περίπου 328,5 εκατ. ευρώ θα μοχλεύσεις δάνεια σε ΜΜΕ ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Εκτός από την Εθνική Τράπεζα μετέχουν ακόμη η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και το Fund MERemediumCap GP.