Παράταση φορολογικών δηλώσεων: Ποιοι θα πληρώσουν διπλή δόση τον Αύγουστο

Ποιοι θα πληρώσουν διπλή δόση τον Αύγουστο

Στην καταβολή διπλής δόση φόρου εισοδήματος θα υποχρεωθούν όσοι φορολογούμενοι και επιχειρήσεις υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση εντός του Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι θέμα ωρών η ανακοίνωση από το οικονομικό επιτελείο της δεύτερης παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να μην διπλώσουν οι δόσεις τον Αύγουστο θα πρέπει μέχρι τις 29 Ιουλίου να σπεύσουν και να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωσης κυρίως αυτοί που περιμένουν χρεωστικό σημείωμα από την εφορία. 

Σημειώνεται ότι η φορολογική διοίκηση έχει ήδη τροποποιήσει το δοσολόγιο των πληρωμών φόρων εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες – από τρεις διμηνιαίες- μετά τη  δημοσίευση των σχετικών διατάξεων στο ΦΕΚ (από τις 17 Ιουλίου) και η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης εκπνέει στις 31 Ιουλίου τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικά για τις επιχειρήσεις υπάρχει στο νόμο παράγραφος στην οποία τονίζεται ότι ειδικά για φέτος εξαιτίας της παράτασης των δηλώσεων η πρώτη δόση θα καταβληθεί για όλες στα  τέλη Ιουλίου. Δηλαδή δεν ισχύει η γενική διάταξη που προβλέπει ότι ο φόρος καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από την εκκαθάριση της δήλωσης. 

Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 4,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων σε σύνολο περίπου 6,4 εκατομμυρίων. Αυτο σημαίνει ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να υποβληθούν ακόμα 1,6 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί κάτι που δείχνει ότι η παράταση είναι αναπόφευκτη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής προσαυξήσεων φόρου εκπρόθεσμης υποβολής. 

Χθες ο Διοικητής της ΑΑΔΕ με εγκύκλιό του, κοινοποίησε χθες τις αλλαγές οι οποίες ισχύουν .

Συγκεκριμένα οι νέες διατάξεις νόμου ορίζουν:

1. Νομικά πρόσωπα.  Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε 8  ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των 7  επόμενων μηνών. Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ. αριθμ. Α.1156/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 7  επόμενων μηνών.

2. Φυσικά πρόσωπα. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε 8  ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 7  επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

3. Έκπτωση 2% . Όταν ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση 2%. Τα παραπάνω  ισχύουν και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 που έχουν υποβληθεί πριν από την 17/7/2020 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων διατάξεων).

4. ΕΝΦΙΑ. Για το έτος 2020 οι δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, αυξάνονται από 5 σε 6 εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου του έτους 2021.