Ποια νηπιαγωγεία και δημοτικά συγχωνεύονται ή καταργούνται

Ποια νηπιαγωγεία και δημοτικά συγχωνεύονται ή καταργούνται

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κατάργηση και τη συγχώνευση δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, καταργούνται 26 σχολικές μονάδες, συγχωνεύονται άλλες 33, ενώ 53 υποβιβάζονται.

Για τη μεταφορά μαθητών η ΚΥΑ προβλέπει δαπάνη επί των προϋπολογισμών των περιφερειών για το τρέχον και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Δείτε τα δημοτικά και νηπιαγωγεία που καταργούνται:

Δείτε τα δημοτικά και νηπιαγωγεία που συγχωνεύονται: