7ος χρόνος, ημέρα 2183η
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους: Περιορισμός ελευθερίας τα μέτρα στις εκκλησίες

Περιορισμός ελευθερίας τα μέτρα στις εκκλησίες

Περιορισμό της θρησκευτικής ελευθερίας και της χριστιανικής λατρείας χαρακτηρίζει τα περιοριστικά μέτρα στις εκκλησίες η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, ενώ χαρακτηρίζουν το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας ως απολύτως απαραίτητο για την πνευματική ζωή.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα για λήψη μέτρων κατά του κορονοϊού, ωστόσο για το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας επισημαίνεται πως «το μέγιστον τούτο μυστήριον τής Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι απολύτως απαραίτητον διά την πνευματικήν ζωήν και οι πιστοί δεν είναι δυνατόν να υποβάλλωνται εις στέρησιν αυτού».

Στο ίδιο πνεύμα, αφού τονίζεται πως η Ιερά Κοινότητα σέβεται τις προσπάθειες των αρχών και των επιστημόνων για την αντιμετώπισης της πανδημίας, αναφέρεται: «Ωστόσο, κατ’ ουδένα τρόπον η πανδημία αυτή και η αντιμετώπισίς της δεν πρέπει να συνδεθή με την δυνατότητα συμμετοχής των πιστών εις τα άγια Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας με αποτέλεσμα τον περιορισμόν της θρησκευτικής ελευθερίας και της χριστιανικής λατρείας».