Παρατηρητήριο ΝΔ: Τα fake news για την απολύμανση των φυλακών

Παρατηρητήριο ΝΔ: Τα fake news για την απολύμανση των φυλακών

Τα fake news σχετικά με τις απολυμάνσεις στις φυλακές της χώρας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορoνοϊού αναδεικνύει το Παρατηρητήριο της ΝΔ, σημειώνοντας πως η αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής διενήργησε σχετική έρευνα αγοράς για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού και των απολυμάνσεων και απεντομώσεων στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας και έλαβε συνολικά 18 προσφορές βάσει των οποίων επελέγησαν 8 εταιρείες.

Όπως αναφέρει το Παρατηρητήριο της ΝΔ, «οι εταιρείες που επελέγησαν προσέφεραν τις οικονομικότερες τιμές, ενώ για τις απολυμάνσεις και απεντομώσεις-μυοκτονίες, παρά το ότι δεν προβλεπόταν από την Π.Ν.Π., ζητήθηκαν και ελήφθησαν εγγυητικές επιστολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την απολύμανση των 235.000 τετραγωνικών μέτρων των 34 Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, του Ι.Α.Α.Α. Βόλου και 120 υπηρεσιακών οχημάτων το κόστος της σύμβασης που υπεγράφη ήταν 140.000 ευρώ, όταν η αμέσως επόμενη προσφορά ήταν στις 390.000 ευρώ. Άλλωστε, για όλες τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η Γεν. Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπάρχουν πρωτόκολλα ορθής εκτέλεσης του έργου».

Αναλυτικά το δελτίο του Παρατηρητηρίου Fake News της ΝΔ για την απολύμανση των φυλακών αναφέρει:

   Σκάνδαλο με την απολύμανση των φυλακών (Πηγές: αναρτήσεις Πολάκη, ΜΜΕ & social media)

«Προς τον σκοπό της αποφυγής εμφάνισης κρουσμάτων και διασποράς του κορονοϊού (COVID-19) εντός των Καταστημάτων Κράτησης και στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., η αρμόδια οικονομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής διενήργησε σχετική έρευνα αγοράς για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού και των απολυμάνσεων και απεντομώσεων στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας και έλαβε συνολικά 18 προσφορές βάσει των οποίων επελέγησαν 8 εταιρείες.

Οι εταιρείες που επελέγησαν προσέφεραν τις οικονομικότερες τιμές, ενώ για τις απολυμάνσεις και απεντομώσεις-μυοκτονίες, παρά το ότι δεν προβλεπόταν από την Π.Ν.Π., ζητήθηκαν και ελήφθησαν εγγυητικές επιστολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την απολύμανση των 235.000 τετραγωνικών μέτρων των 34 Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, του Ι.Α.Α.Α. Βόλου και 120 υπηρεσιακών οχημάτων το κόστος της σύμβασης που υπεγράφη ήταν 140.000 ευρώ, όταν η αμέσως επόμενη προσφορά ήταν στις 390.000 ευρώ. Άλλωστε, για όλες τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η Γεν. Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπάρχουν πρωτόκολλα ορθής εκτέλεσης του έργου.

Μοναδική στόχευση αποτέλεσε αφενός η τήρηση των διατάξεων της από 14-3-2020 ΠΝΠ και αφετέρου ο συνδυασμός ταχύτητας, αποτελεσματικότητας και επίτευξης της οικονομικότερης προσφοράς ανά περίπτωση σχετικά με την προμήθεια και παράδοση του απαραίτητου υλικού και υπηρεσιών σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Αποτέλεσμα των ανωτέρω έγκαιρων, σύννομων και συντονισμένων ενεργειών είναι ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει σημειωθεί κανένα κρούσμα COVID-19 εντός των Καταστημάτων Κράτησης.

Εκείνοι που έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο δημιουργώντας fake news, ελλείψει αντιπολιτευτικού αφηγήματος, είναι οι ίδιοι που άφησαν τα καταστήματα κράτησης 4 χρόνια χωρίς απολύμανση και με εκκρεμή αιτήματα για έγκριση συνολικού ποσού 4.900.000 ευρώ.

Στα ανωτέρω αιτήματα εμπεριέχονται και είδη ατομικής υγιεινής κρατουμένων, απολυμαντικών, υπηρεσιών απολυμάνσεων και μυοκτονιών, συντήρησης συστημάτων ασφαλείας και εγκαταστάσεων, πυρόσβεσης, συντήρησης οχημάτων κ.λπ., δηλαδή σχεδόν το σύνολο των απαραίτητων ειδών λειτουργίας για κάθε Κατάστημα Κράτησης, καθώς και για την ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των κρατουμένων.

Τέλος, υπάρχουν οφειλές συνολικού ύψους περίπου 5.000.000 ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό (έτη 2016, 2017, 2018, Ιούνιος 2019) που αφορούν σε φάρμακα, αρτοτροφοδοσίες, καθαριότητες, πετρέλαιο κ.λπ., οι οποίες δεν έχουν ενταλματοποιηθεί λόγω μη πληρότητας των απαραίτητων δικαιολογητικών και ως εκ τούτου οι προμηθευτές δεν έχουν πληρωθεί ακόμη».