8ος χρόνος, ημέρα 2397η
Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022

Παρατείνεται η προθεσμία μεταβιβάσεις ακινήτων με παλιές αντικειμενικές έως 31 Μαρτίου

Παρατείνεται η προθεσμία μεταβιβάσεις ακινήτων με παλιές αντικειμενικές έως 31 Μαρτίου

Παράταση έως και τις 31 Μαρτίου, προκειμένου να υπογράψουν έως τότε τα συμβόλαια τους με τις παλιές αντικειμενικές τιμές, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών σε όσους έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε στα αιτήματα ιδιοκτητών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων, καθώς οι καθυστερήσεις εξαιτίας της γραφειοκρατίας, αλλά και τα εμπόδια που βάζει η πανδημία, καθιστούσαν αδύνατο για την πλειονότητα των ενδιαφερόμενων, να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εντός των ασφυκτικών χρονικών ορίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντάξουν τα σχετικά συμβολαιογραφικά συμβόλαια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021».

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου σε περίπτωση αγοραπωλησίας:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Οικοδομική άδεια
 • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων μερών, ΑΦΜ και ΔΟΥ εισοδήματος
 • Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης του ακινήτου
 • Βεβαίωση αυτοψίας μηχανικού
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδιοκτήτη
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
 • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς/γονικής παροχής/δωρεάς
 • Βεβαίωση του δήμου από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.
 • Φόρος μεταβίβασης 3%. Η αγοραπωλησία ακινήτου επιβαρύνεται με φόρο μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας.

Στις περιπτώσεις που αφορά πρώτη κατοικία ο συντελεστής 3% επιβάλλεται στο τμήμα της αξίας που υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια, τα οποία ανέρχονται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Το ποσό αυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα παιδιά του.