Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ: Παρατείνεται η προθεσμία για την αίτηση έως 22 Ιουλίου

Παρατείνεται η προθεσμία για την αίτηση έως 22 Ιουλίου

Την παράταση της προθεσμίας για την οριστικοποίηση της αίτησης χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής «ΙΙ» μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση (ΓΔΟΥ 170/2020), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2877/Β΄/15-7-2020)

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα οριστικοποιήσει την αίτησή τους να το πράξουν εντός της νέας προθεσμίας.

Υπενθυμίζει επίσης ότι όσες επιχειρήσεις αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν έως τις 26.6.2020 τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”, πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 22.7.2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 88.952 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει, μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport”, την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης.