7ος χρόνος, ημέρα 2225η
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021

Oxford Economics για Ελλάδα: Το δημογραφικό φέρνει μείωση προσφοράς εργασίας

Oxford Economics για Ελλάδα: Το δημογραφικό φέρνει μείωση προσφοράς εργασίας

Η γήρανση του πληθυσμού των χωρών της ευρωζώνης αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στις οικονομίες. Μία από αυτές είναι η μείωση της προσφοράς εργασίας, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των συνταξιούχων. Από τις χώρες που αντιμετωπίζουν περισσότερο αυτό το πρόβλημα ξεχωρίζουν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Μάλτα. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα νέου report της Oxford Economics.

Στα μέσα του 2020 παρουσιάστηκε αύξηση της προσφοράς εργασίας στη ζώνη του ευρώ, ενώ μετά την πανδημική κρίση η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα θα υπάρξει σημαντικό πρόβλημα για τις εταιρείες και της οικονομίες των κρατών, καθώς η προσφορά εργασίας θα περιοριστεί σημαντικά και αναμένεται να υπάρχουν ελλείψεις σε διάφορες ειδικότητες. Τα ποσοστά συμμετοχής στην εργασία, μειώνονται στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες καταγράφονται μικρότερα περιθώρια ανάπτυξης από ό,τι αναμένονταν.

Για να υπάρχει ισότιμη όμως συμμετοχή των δύο φύλων στην αγορά εργασίας πρέπει να υλοποιηθούν πιο στοχευμένες πολιτικές για την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των δύο φύλλων. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του 2020 θα συρρικνωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της προσφοράς εργασίας, πριν πέσει κατακόρυφα εξαιτίας του δημογραφικού προβλήματος. Δηλαδή, λιγότερες γεννήσεις, περισσότερες συνταξιοδοτήσεις.

Μία λύση θα ήταν η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ωστόσο υπάρχουν πολιτικά προσκόμματα και ανώτατα όρια που μπορούν να επιβληθούν, δεδομένου του πολιτικού κόστους. Έως το 2050 αναμένεται οι δυναμικές θέσεις εργασίας στην ευρωζώνη να μειωθούν κατά 11 εκατ., ενώ η περιορισμένη προσφορά εργασίας δημιουργεί μακροπρόθεσμα οικονομικά προβλήματα στις χώρες.

Σχετικά με την Ελλάδα, το πρόβλημα που παρατηρείται με τη γήρανση του πληθυσμού είναι πιο έντονο, ενώ το κενό μεταξύ της εργασιακής συμμετοχής των δύο φύλλων είναι μεγάλο.