ΓΔ: 893,76 18,32 (2,09 %)

Τζίρος: 88,68 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2000η
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

ΓΔ: 893,76 18,32 (2,09 %)

Τζίρος: 88,68 εκατ. €   RT

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Κατήρτισε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ουκρανίας

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Κατήρτισε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ουκρανίας

Τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ουκρανίας κατήρτισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο πλαίσιο της ειλημμένης απόφασής του να αναγνωρίσει την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας, που μέχρι πρότινος υπαγόταν στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις συνεδρίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου τις τελευταίες τρεις ημέρες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο «?ν τ? πλαισί? τ?ς ε?λημμένης ?ποφάσεως ?πως τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον χωρήσ? ε?ς τήν χορήγησιν α?τοκεφαλίας ε?ς τήν ?κκλησίαν τ?ς Ο?κρανίας καί ?ν ?ψει τ?ς ?κδόσεως το? σχετικο? Πατριαρχικο? καί Συνοδικο? Τόμου, κατήρτισε τόν Καταστατικόν Χάρτην α?τ?ς».

Θα ακολουθήσουν βελτιωτικές εισηγήσεις, ενώ η Εκκλησία της Ουκρανίας καλείται να εκλέξει τον προκαθήμενό της. Αν ο εκλεγείς είναι αρχιμανδρίτης, θα πρέπει να χειροτονηθεί μητροπολίτης. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, όταν ο νέος προκαθήμενος θα παραλάβει τον Χάρτη από το Φανάρι.

Επιπλέον, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στην αναδιάρθρωση του καθεστώτος της Εξαρχίας των Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσικής Παραδόσεως στη δυτική Ευρώπη, ?παγαγο?σα τούς ?π? α?τήν πιστούς ε?ς τούς ?ν Ε?ρώπ? ?εράρχας το? Ο?κουμενικο? Θρόνου.