ΟΔΔΗΧ: Στο 0,36% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

ΟΔΔΗΧ: Στο 0,36% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας έξι μηνών, ύψους 1 δισ. ευρώ διενεργήθηκε σήμερα, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 0,25%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 2.312 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,31 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.