8ος χρόνος, ημέρα 2476η
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Ο σχεδιασμός της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ

Ο σχεδιασμός της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ
Shutterstock

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα νέο ψηφιακό ευρώ, που θα έχει όμως ανώτατο όριο, για να αποτραπούν σημαντικές εκροές από τις συμβατικές τράπεζες. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την πρόταση του Fabio Panetta της ΕΚΤ ότι οι λογαριασμοί του ψηφιακού νομίσματος της κεντρικής τράπεζας (CBDC) θα περιορίζονται σε μόλις 3.000 ευρώ ανά πολίτη, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ένα bank run. Και μέσω των καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες, θα υπάρχουν αρκετά χρήματα για να υποστηρίζεται η συμβατική χρηματοδότηση και η στήριξη του δανεισμού προσώπων, επιχειρήσεων, αλλά και των κρατών μελών της Ευρωζώνης.

Εμπνευσμένες από την επιτυχία και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα κρυπτονομίσματα, αλλά και τη δημοφιλία των stablecoins, εννέα στις δέκα κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο σκέφτονται εάν και πώς θα εκδώσουν ένα ψηφιακό νόμισμα fiat.

Οι κυβερνήτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προχωρήσει σε μια μεταβατική προσπάθεια για να καταλάβουν τον αντίκτυπο των CBDC πριν λάβουν οποιαδήποτε τελική απόφαση για την υιοθέτηση του ψηφιακό ευρώ. «Οι προηγμένες οικονομίες δεν έχουν εμπειρία με τα CBDC και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τα οποία μπορεί να γίνει εμπειρική ανάλυση», ανέφερε η μελέτη, προσφέροντας «καινοφανή εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των ψηφιακών ειδήσεων του ευρώ στις τιμές των μετοχών των τραπεζών και στη συμπεριφορά τραπεζικού δανεισμού».

Η ομάδα οικονομολόγων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή της ΕΚΤ, εξετάζει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν διαφορετικά είδη ψηφιακού ευρώ στον δανεισμό με βάση, εν μέρει, τον τρόπο με τον οποίο προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το σχέδιο CBDC επηρέασαν τις τραπεζικές μετοχές.

Το μέγιστο όριο των ψηφιακών ευρώ που θα κυκλοφορήσει προτείνεται να κυμαίνεται μεταξύ 15% και 45% του τριμηνιαίου πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα.

Δεδομένου ότι το τριμηνιαίο ΑΕΠ της ευρωζώνης είναι περίπου 3 τρισεκατομμύρια ευρώ, η πρόταση του Panetta για ανώτατο όριο 3.000 ευρώ θα βρισκόταν σχεδόν στη μέση αυτού του εύρους, στο 34%.

Εάν δεν τεθούν όρια, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ δημοφιλές, «Χωρίς ποσοτικά όρια, η ποσότητα του CBDC σε κυκλοφορία θα ήταν μεγαλύτερη (δηλαδή περίπου στο 65% του τριμηνιαίου πραγματικού ΑΕΠ) και οι επιδράσεις στις αποτιμήσεις και τον δανεισμό των τραπεζών θα ήταν συγκριτικά πιο μεγάλες», ανέφερε η μελέτη.

Ο Panetta, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, έχει προτείνει ότι ένα ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να εκδοθεί εντός τεσσάρων ετών, αλλά πρώτα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως το πώς να διασφαλίσουν το απόρρητο των χρηστών.