8ος χρόνος, ημέρα 2398η
Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022

Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ για να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος

Ο ρόλος του ΑΔΜΗΕ για να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος

Για την ενεργή συμμετοχή του στην υλοποίηση έργων υψηλής γεωπολιτικής σημασίας, ως βασικός συντελεστής κρίσιμων διεθνών διασυνδέσεων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ενημέρωσε ο ΑΔΜΗΕ.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για έργα που «ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

Αναλυτικά, τα εν λόγω έργα:

  • «ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης,
  • διευρύνουν τη διακρατική ενεργειακή συνεργασία και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πολύ μεγαλύτερες ανταλλαγές καθαρής ενέργειας και μάλιστα σε διηπειρωτικό επίπεδο, μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής,
  • αναδεικνύουν την Ενέργεια σε παράγοντα σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Μεσογείου».

Euroasia Interconnector: Η Ελλάδα διασυνδέεται με την Κύπρο με στήριξη της ΕΕ

Για το έργο διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι παρέχει υπηρεσίες σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

«Η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ διασφαλίζει την επιχειρησιακή επάρκεια του φορέα υλοποίησης, αναφέρεται στην ενημέρωση, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στη θετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του έργου», σημειώνει.

Στο Σύμφωνο Συνεργασίας που υπεγράφη τον Οκτώβριο 2021 μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Euroasia Interconnector, αναγνωρίζεται ότι η συμμετοχή του διαχειριστή στην υλοποίηση του έργου «αποτελεί εχέγγυο για την επιχειρησιακή επάρκεια του φορέα υλοποίησης» και «προαπαιτούμενο για τη διαθεσιμότητα κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων».

Από τα κονδύλια ύψους 1,037 δισ. ευρώ που εγκρίθηκαν πρόσφατα από την ΕΕ για «πράσινα» ενεργειακά έργα υποδομής, τα 657 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού έργου.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ο ΑΔΜΗΕ, ενημέρωσε ότι θα αναλάβει συντονιστικό και εποπτικό ρόλο για:

  • τον βέλτιστο σχεδιασμό του έργου,
  • την πορεία υλοποίησης των μελετών,
  • την προώθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών,
  • την άρτια εκτέλεση συνολικά της νέας διασύνδεσης.

Παράλληλα, με την ενεργό συμβολή του ΑΔΜΗΕ, η Κρήτη εξελίσσεται σε ενεργειακό σταυροδρόμι στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Η διπλή διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς της Ελλάδας -μέσω Πελοποννήσου και Αττικής- ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω αναβάθμιση του ενεργειακού ρόλου του νησιού στην ευρύτερη περιοχή.

Η Κύπρος ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού και καθίσταται ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ενεργειακό επίπεδο.

Διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου: Η πρώτη διηπειρωτική μέσω Μεσογείου

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Αιγύπτου (EETC – Egyptian Electricity Transmission Company), έχουν συγκροτήσει ομάδα εργασίας με σκοπό την προετοιμασία της νέας διεθνούς διασύνδεσης. Στο πλαίσιο αυτό οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης (MoU), ήδη από τον Οκτώβριο 2021.

Οι διαχειριστές των δύο χωρών εμβαθύνουν τη συνεργασία υπογράφοντας προσφάτως Σύμφωνο Συνεργασίας με σκοπό την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας ως προς τη βέλτιστη τεχνική λύση.

Στις διερευνητικές συζητήσεις του ΑΔΜΗΕ με τον EETC εξετάζεται η πρόταση έργου GREGY Interconnector. O ΑΔΜΗΕ βρίσκεται ήδη σε προκαταρκτικές συζητήσεις με τον φορέα υλοποίησης του GREGY Interconnector ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας.

Η διασύνδεση της Αιγύπτου με το ευρωπαϊκό δίκτυο θα επιτρέψει την αξιοποίηση φθηνής και καθαρής ενέργειας που θα παράγεται στη γειτονική χώρα και θα ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ.