Μηδενικό επιτόκιο πέτυχε η Ελλάδα στα έντοκα 52 εβδομάδων

Μηδενικό επιτόκιο πέτυχε η Ελλάδα στα έντοκα 52 εβδομάδων

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,0%, ενώ το ζητούμενο ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 2,61 φορές.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,63 δισ. ευρώ, ενώ στην ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ συμπληρώνεται πως έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων που είχε διενεργηθεί τον Ιούνιο του 2020, το ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί με επιτόκιο 0,25%.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12 μ.μ.