7ος χρόνος, ημέρα 2225η
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021

Μετάθεση προς τα πίσω των διαγωνισμών για τα λιμάνια

Μετάθεση προς τα πίσω των διαγωνισμών για τα λιμάνια

Νέες ημερομηνίες ορίσθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ για την υποβολή ενδιαφέροντος στην αποκρατικοποίηση των τριών περιφερειακών λιμανιών, Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Καβάλας. Από την μια πλευρά η πανδημία και από την άλλη τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων για παράταση των ημερομηνιών, προκαλούν νέες καθυστερήσεις στην αποκρατικοποίηση των περιφερειακών λιμένων της χώρας. Έτσι μετά παράταση που δόθηκε στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών στο διαγωνισμό παραχώρησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) της Ν. Καβάλας, τώρα αποφασίστηκε να δοθεί παράταση και στην υποβολή αρχικού ενδιαφέροντος για τα τρία προς αποκρατικοποίηση περιφερειακά λιμάνια.

Ειδικότερα η υποβολή ενδιαφέροντος που είχε οριστεί και για τα τρία λιμάνια στις 2 Οκτωβρίου 2020, μετατέθηκε για 16 Οκτωβρίου σε ότι αφορά τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης, στις 23 Οκτωβρίου σε ότι αφορά τον λιμένα της Καβάλας και στις 30 Οκτωβρίου σε ότι αφορά τον λιμένα της Ηγουμενίτσας. Σημειώνεται ότι στους λιμένες Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας πωλείται το 67% των μετοχών της παραχωρησιούχου εταιρείας, δηλαδή των Οργανισμών Λιμένων Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) και Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) ενώ στον λιμένα Καβάλας, παραχωρείται η εκμετάλλευση του προβλήτα «Φίλιππος» για 40 έτη (υποπαραχώρηση).

Η μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής ενδιαφέροντος, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων. Και ήταν κυρίως οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι που ζήτησαν την μετάθεση αυτή, επικαλούμενοι κυρίως προβλήματα στην ολοκλήρωση των φακέλων ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τα τρία λιμάνια είχε δημοσιοποιηθεί 17 Ιουλίου 2020.

Η πιο ώριμη αποκρατικοποίηση είναι αναμφιβόλως εκείνη του λιμένα της Αλεξανδρούπολης για τον οποίο ήδη έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από ελληνικές, γαλλικές και αμερικανικές εταιρείες. Από ελληνικής πλευράς στους ενδιαφερόμενους συγκαταλέγoνται οι Ομιλοι Goldair, Κοπελούζου και ΓΕΚ Τέρνα. Από αμερικανικής πλευράς ενδιαφέρον έχει δείξει η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Black Summit αλλά και η διαχειρίστρια λιμένων SSA Marine.

Το ίδιο συνέβη μόλις την περασμένη εβδομάδα και στην διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΥΑΦΑ που βρίσκεται νοτίως της Καβάλας. Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών αρχικά είχε προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αλλά τελικά έλαβε παράταση περίπου τριών εβδομάδων και η υποβολή ορίσθηκε για 19 Οκτωβρίου 2020. Αιτία εδώ θεωρείται η καθυστέρηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) να εκδώσει πλαίσιο τιμολογιακής πολιτικής που θα συνοδεύει την επένδυση που θα πραγματοποιήσει ο παραχωρησιούχος του κοιτάσματος.

Ειδικότερα η μοναδική ΥΑΦΑ της χώρας, θα λειτουργεί υπό καθεστώς Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης Τρίτων (Regulated Third Party Access-RTPA) και το καθεστώς αυτό θα εξειδικευθεί στον σχετικό Κώδικα Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου που θα εκδοθεί. Στο καθεστώς αυτό Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης Τρίτων, η ΡΑΕ καταρτίζει τους κανόνες τιμολόγησης και διαχείρισης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας με στόχο την διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποθήκης από συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου. Ετσι το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αποφασιστεί, είναι κρίσιμο για την απόσβεση της επένδυσης που θα υλοποιηθεί από την πλευρά του προτιμητέου επενδυτή και σαν συνέπεια απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών που θα περιλάβουν και το σχετικό τίμημα.

Το έργο της ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας θεωρείται ένα πολύπλοκο έργο, καθώς η νέα πλατφόρμα που θα στηθεί θα επιτρέπει, εκτός από την άντληση του φυσικού αερίου, και την εισαγωγή του στην υπόγεια αποθήκη. Μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας συγκαταλέγονται ο ΔΕΣΦΑ, η ΔΕΠΑ, ο όμιλος Κοπελούζου (FSRU Αλεξανδρούπολης) κ.ά. Αναφορικά με την Energean Oil δεδομένη πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό.

Επίσης ερωτηματικό παραμένει η εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτικών κεφαλαίων που επιδιώκουν σταθερές αποδόσεις σε μακροχρόνιο ορίζοντα. H ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας θα προσφέρει σταθερές αποδόσεις για 50 χρόνια, αλλά η διαχείρισή της απαιτεί μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση αυτού του είδους τις αποθήκες.