Επιστρεπτέα προκαταβολή: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής για την επιστρεπτέα προκαταβολή – Ενδιαφέρον από περισσότερες από 80.000 επιχειρήσεις

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τις πληττόμενες επιχειρήσεις στον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής με ενδιαφέρον μέχρι στιγμής να έχουν εκδηλώσει συνολικά πάνω από 80.000. Κανονικά η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myBusinessSupport, κλείνει σήμερα το βράδυ, χωρίς να είναι σαφές κατά πόσο λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος το υπ. Οικονομικών θα ανακοινώσει κάποια παράταση, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, στην πρώτη φάση συμμετείχαν 52.494 επιχειρήσεις που έλαβαν συνολικά 602 εκατ. ευρώ. Σε ποσοστό 94% οι επιχειρήσεις που ενισχύονται από το πρόγραμμα έχουν μέχρι 20 εργαζόμενους, είναι δηλαδή κυρίως μικρές επιχειρήσεις. Το 86% του συνόλου έχουν από 1 έως 50 εργαζόμενους και πήραν το 80% των πόρων που διατέθηκαν.

Στη δεύτερη φάση, που ξεκίνησε πριν από μια εβδομάδα, πρόκειται να διατεθεί 1,4 δισ. ευρώ και να ενισχυθεί πολύ μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι ήδη μεγάλη, καθώς - σύμφωνα με 11 τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, έχουν κάνει ήδη αίτηση περίπου 47.000 επιχειρήσεις  

Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο θα μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες που είχαν συμμετάσχει και στον πρώτο κύκλο, ωστόσο, από το συνολικό ποσό που θα προκύπτει ότι δικαιούνται, βάσει του τζίρου τους τη νέα περίοδο, θα αφαιρείται το δάνειο που ήδη έχουν λάβει.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν ανεξαρτήτως ΚΑΔ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως κι έχουν πληγεί οικονομικά καταγράφοντας μείωση του τζίρου τους λόγω πανδημίας του κορωνοϊ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να μην εμφάνιζαν προβλήματα  στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ), αλλά και να μην έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο ενισχύσεων για την τριετία 2018-2020 που θέτει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός.  

Επιπλέον, στον δεύτερο κύκλο λαμβάνεται υπόψη η μείωση του τζίρου τους μήνες Απρίλιο και Μάιο σε αντίθεση με τον πρώτο κύκλο που είχε υπολογιστεί ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.  Επιπλέον ζητούνται στοιχεία για το σύνολο του 2020 που θα πρέπει να συμπληρώνει κάθε μήνα ο επιχειρηματίας.
 

Σημειώνεται ότι  σε αυτόν τον κύκλο, σε αντίθεση με τον πρώτο, δικαιούχοι είναι και: 
1.    Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 
2.    Οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020 και οι οποίες διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.

Αντίθετα, εξαιρούνται επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.

Δικαιολογητικά 

1) Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020:

α) επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών διακριτά για κάθε μήνα.

β) επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:
•    Τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα
•    Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019
•    Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

2) Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση.