7ος χρόνος, ημέρα 2151η
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Κορονοϊός - Έλεγχοι: Πρόστιμα 185.600 ευρώ, 11 λουκέτα και 1 σύλληψη την Τετάρτη

Κορονοϊός - Έλεγχοι: Πρόστιμα 185.600 ευρώ, 11 λουκέτα και 1 σύλληψη την Τετάρτη

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 28.07.2021 συνολικά 172.699 ελέγχους και κατέγραψαν 176 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 185.600 ευρώ, κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε δέκα (10) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (103.706).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τρεις (3) υπαλλήλους για μη χρήση μάσκας προστασίας.

Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ, σε δύο (2) κατάστημα λιανικού εμπορίου, για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σε ιδιοκτήτη καφετέριας στη Χαλκίδα, για μη ανάρτηση με έγγραφο ή με ψηφιακό τρόπο του μεγίστου αριθμού ατόμων.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000 ευρώ σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) λόγω παράβασης των υγειονομικών όρων, ήτοι μη τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής, στον Δήμο Πάρου.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 17.000 ευρώ σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ (δεύτερη παράβαση) και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και μη τήρηση αποστασεων στα τραπεζοκαθίσματα.

Επικράτεια

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 111.300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και λοιπές παραβάσεις.

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε δεκατρία (13) αντικείμενα  και σε εξακόσια εβδομήντα δύο (672) φυσικά πρόσωπα.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.