Κομισιόν: Νομική διαδικασία κατά Αυστρίας, Βελγίου, Ολλανδίας

Κομισιόν: Νομική διαδικασία κατά Αυστρίας, Βελγίου, Ολλανδίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί νομική διαδικασία κατά της Αυστρίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας επειδή οι τρεις αυτές χώρες δεν έχουν πλήρως ενσωματώσει τους κανόνες της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική νομοθεσία τους.

Η Κομισιόν επικαλείται την μη ανάληψη δράσης σχετικά με βασικά σημεία του πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «όπως η νομοθεσία περί στοιχημάτων (Αυστρία), οι μηχανισμοί στο πλαίσιο των οποίων ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Βέλγιο), και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων (Ολλανδία)».

Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή δήλωσε ότι κατέθεσε την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και ζητά να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στις τρεις χώρες.