ΓΔ: 894,70 -1,34 (-0,15 %)

Τζίρος: 88,59 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2019η
Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

ΓΔ: 894,70 -1,34 (-0,15 %)

Τζίρος: 88,59 εκατ. €   RT

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων από σήμερα - Τι αλλάζει στα ακίνητα

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων από σήμερα - Τι αλλάζει στα ακίνητα

Υποχρεωτική γίνεται από σήμερα η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, η οποία είχε τεθεί σε εφαρμογή, προαιρετικά, από την 1η Ιανουαρίου. Πρόκειται για μία βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία των κτιρίων της χώρας, δηλαδή την πραγματική – τρέχουσα κατάστασή τους. Ουσιαστικά, από σήμερα για κάθε μεταβίβαση είτε ακινήτου είτε αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα σε μία πολυκατοικία) απαιτείται να υπάρχει «πιστοποιητικό πληρότητας». Αυτό αντικαθιστά την «παραδοσιακή» βεβαίωση μηχανικού και αποδεικνύει την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται για την ηλεκτρονική ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Για να γίνει πλήρως κατανοητό, από σήμερα, για κάθε μεταβίβαση ακινήτου, οι ιδιώτες μηχανικοί είναι υπεύθυνοι για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, έναν δηλαδή ηλεκτρονικό φάκελο με σειρά εγγράφων σε ψηφιακή μορφή.

Να διευκρινιστεί ότι, όπως έχει αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, βάσει μεταβατικής διάταξης, οι βεβαιώσεις μηχανικών με ημερομηνία διενέργειας της αυτοψίας έως και 31 Ιανουαρίου 2021 θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταβίβαση ακινήτων μέχρι τη λήξη τους χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου -διηρημένης ιδιοκτησίας.

Να σημειώσουμε ακόμη ότι η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου-πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας του ΤΕΕ, συνοδεύεται με τέλος 20 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες χρειάζεται να αναθέσουν τη διαδικασία σε κάποιον ιδιώτη μηχανικό, πληρώνοντας το σχετικό κόστος. Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι απαραίτητη κατά την μεταβίβαση ενός ακινήτου ή όταν σε αυτό εκτελούνται εργασίες που απαιτούν την έκδοση άδειας δόμησης.   

Τι περιλαμβάνει η ταυτότητα κτιρίου

Ο ηλεκτρονικός φάκελος, δηλαδή η ταυτότητα κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα σε ψηφιακή μορφή:

  • την οικοδομική άδεια (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία
  • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
  • το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας
  • το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον έχει εκδοθεί)
  • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
  • τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1,2 και 5
  • το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή την μελέτη στατικής επάρκειας.
  • τον πίνακα χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται τότε θα πρέπει να περαστεί στον φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Να διευκρινιστεί ότι η ταυτότητα κτηρίου είναι απαραίτητη από σήμερα για όλα τα ακίνητα, εξαιρουμένων κτηρίων του Δημοσίου, υγείας ή Κοινωνικής Πρόνοιας, εκπαίδευσης και πρατηρίων υγρών καυσίμων,  συνάθροισης κοινού για τα οποία προβλέπεται χρονικό διάστημα πέντε ετών. Όπως και τουριστικών καταλυμάτων άνω των 300 τ.μ. για τα οποία πρέπει να συμπληρωθεί η ταυτότητα κτιρίου εντός 5ετίας από την ημερομηνία ισχύος του νόμου.   

Τα οφέλη

Σύμφωνα με τους επαΐοντες, μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας:

- Αποτρέπεται η δημιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων.

- Θωρακίζεται η ιδιοκτησία των πολιτών, καθώς θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι τυχόν μεταβολές του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η διαφάνεια στις δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις).

- Μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία καθώς ο πολίτης – ιδιοκτήτης έχοντας ψηφιακά την «ακτινογραφία» του ακινήτου του, δεν χρειάζεται να σπεύδει για οποιοδήποτε έγγραφο σε δημόσιες υπηρεσίες. Πλέον, με λίγα «κλικ» στον υπολογιστή θα μπορεί να λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο κλπ).

Τέλος, εκτιμάται ότι θα  επιταχυνθούν οι επενδύσεις, καθώς με ψηφιοποιημένες τις πληροφορίες των ακινήτων (κτιρίων ή οικοπέδων / γηπέδων), συντομεύει δραστικά ο χρόνος διερεύνησης και εξέτασής τους από υποψήφιους επενδυτές.