ΓΣΕΒΕΕ: Βουτιά 46,5% του τζίρου των επιχειρήσεων το α' εξάμηνο

ΓΣΕΒΕΕ: Βουτιά 46,5% του τζίρου των επιχειρήσεων το α' εξάμηνο

Την εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες βιοτέχνες και έμποροι, αποτυπώνει η έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ για το εξάμηνο.

Μετά από την σταθερή σε γενικές γραμμές βελτίωση που είχε καταγραφεί στις προηγούμενες έξι εξαμηνιαίες έρευνες οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οικονομική κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιστράφηκε απότομα και σε βάθος.

Όλοι οι δείκτες οικονομικού κλίματος καταγράφουν σοβαρή μείωση δείχνοντας πως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η κατάσταση των μικρών και πολύ επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί δραματικά,θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα τους

Συγκεκριμένα:

- Οκτώ στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο έναντι μόλις 4,9% που δήλωσε ότι βελτιώθηκε και 15,1% που δήλωσε πως παρέμεινε αμετάβλητη.

- Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώνεται στις 20,1 μονάδες καταγράφοντας πτώση 46 μονάδων μόλις μέσα σε ένα εξάμηνο γεγονός που αποτυπώνει το βάθος της οικονομικής κρίσης.

- Οκτώ στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως ο τζίρος τους μειώθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο έναντι μόλις 5,6% που δήλωσε ότι αυξήθηκε. Μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών 46,4%.

- Οκτώ στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως μειώθηκε η ρευστότητά τους, έναντι μόλις του 5,4% που δήλωσε ότι αυξήθηκε.

- Το 25% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο, προς ασφαλιστικά ταμεία.

- Μία στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ.).

- Μία στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ.

- Μία στις 6 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ.

- Μία στις 3 επιχειρήσεις που έχει ενοίκιο, δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές.

-Μία στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες.

- Μία στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές προς προμηθευτές.

- Μία στις 4 επιχειρήσεις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο), ενώ 1 στις 5 έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση).

Απασχόληση

• 1 στις 6 επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, προχώρησαν σε μείωση των θέσεων απασχόλησης κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εκτιμάται ότι το προηγούμενο εξάμηνο χάθηκαν 117.000 θέσεις απασχόλησης.

Ως προς τις προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο

• 1 στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητάς τους κατά το επόμενο διάστημα.

• 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις τράπεζες

• 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ενοικίου.

Επίσης το 62,9% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ή είναι πολύ λίγο ικανοποιημένο από τα μέχρι σήμερα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, έναντι του 35,3% που δήλωσε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.