7ος χρόνος, ημέρα 2061η
Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

Γ. Στουρνάρας προς κόμματα: Να μην χαθεί η ευκαιρία για την Ελλάδα

Γ. Στουρνάρας προς κόμματα: Να μην χαθεί η ευκαιρία για την Ελλάδα

Μήνυμα προς τα κόμματα έστειλε ο Γ. Στουρνάρας ενόψει των χρημάτων που αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι «οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα χαθεί αυτή η ευκαιρία για την Ελλάδα». Ο Διοικητής της ΤτΕ επισήμανε ότι μεσοπρόθεσμα η δημοσιονομική ισορροπία θα αποκατασταθεί όταν η ανάκαμψη της οικονομίας επανέλθει σε στέρεη βάση.

Σε μήνυμά του προς το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε για τις εξελίξεις στο τραπεζικό τομέα ότι είναι σημαντική η αύξηση των καταθέσεων και της ρευστότητας που καταγράφηκε πέρυσι.

Διαβεβαίωσε ότι η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι ικανοποιητική, ωστόσο προειδοποίησε ότι η πρόκληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και της υψηλής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης παραμένει. «Τα ΜΕΔ μειώθηκαν το 2020, αναμένεται όμως νέα εισροή ΜΕΔ λόγω της πανδημίας. Παρά τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές, όπως η ενεργοποίηση του μηχανισμού "Ηρακλής" και η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, και τη σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος των ΜΕΔ που έχει ήδη επιτευχθεί από το 2016 μέχρι σήμερα, τα ΜΕΔ συνεχίζουν να αποτελούν το μείζον πρόβλημα, το οποίο μάλιστα αναμένεται να ενταθεί όταν αρθούν τα μέτρα στήριξης που υιοθετήθηκαν λόγω της πανδημίας», υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας.

Υπενθύμισε ότι για το λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποβάλει στην κυβέρνηση πρόταση για τη δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (κακή τράπεζα), η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση ενός σημαντικού ποσοστού ΜΕΔ, ενώ παράλληλα η πρόταση προβλέπει και την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Τέλος, αναφέρθηκε στη διοικητική αναδιάρθρωση της ΤτΕ και ειδικότερα, στη δεύτερη φάση του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του σχεδίου του νέου οργανωτικού πλαισίου της Τράπεζας.