8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Επιστολή Κομισιόν για πλημμελή εφαρμογή του bail in στην Ελλάδα

Επιστολή Κομισιόν για πλημμελή εφαρμογή του bail in στην Ελλάδα
φωτογραφία αρχείου
AP newsroom

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (2014/59/ΕΕ).

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω οδηγία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του κανονιστικού πλαισίου που θεσπίστηκε για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευρωστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Πρόκειται για ορόσημο για την τραπεζική ένωση της ΕΕ, δεδομένου ότι οι κανόνες της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών παρέχουν στις εθνικές αρχές τα απαραίτητα εργαλεία και εξουσίες για τον μετριασμό και τη διαχείριση των δυσχερειών ή της πτώχευσης τραπεζών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σκοπός τους είναι να εξασφαλίζουν ότι οι τράπεζες που βρίσκονται στο χείλος της πτώχευσης μπορούν να αναδιαρθρώνονται, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν οι φορολογούμενοι για προβληματικές τράπεζες ώστε να προστατεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η Ελλάδα είχε ανακοινώσει πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Έπειτα από διεξοδική αξιολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. «Η πλημμελής μεταφορά αφορά τις εξαιρέσεις από τη διάσωση με ίδια μέσα», τονίζει η Επιτροπή. Οι ελληνικές Αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν ικανοποιητικά, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει επιστολή αιτιολογημένης γνώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ