Επιστολή Εισαγγελέων στον υπ. Δικαιοσύνης για τα μέτρα προστασίας στα δικαστήρια

Επιστολή Εισαγγελέων στον υπ. Δικαιοσύνης για τα μέτρα προστασίας στα δικαστήρια

Επιπλέον μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας ζητεί με επιστολή της στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Οι εισαγγελείς τα ζητούν προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς μολύνσεων, λόγω του συνωστισμού που αναπόφευκτα υπάρχει στους δικαστικούς χώρους.

Στην επιστολή της η Ένωση αναφέρει ότι για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας στους χώρους των δικαστηρίων, είναι αναγκαία η λήψη των εξής μέτρων: α) χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας, συνηγόρους και διαδίκους, β) διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, γ) τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, κατ' ελάχιστον 1,5 μέτρου και δ) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. εν συνεχεία ζητάει: 

- την τοποθέτηση διάφανων διαχωριστικών στις δικαστικές αίθουσες (τόσο στις έδρες όσο και στα έδρανα των συνηγόρων) και στις υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης (που έρχονται σε επαφή με κοινό) όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας,

- την εξασφάλιση επαρκών προμηθειών αντισηπτικών υγρών και μασκών προς διανομή στο απασχολούμενο στις δικαστικές υπηρεσίες προσωπικό, στους εισερχόμενους πολίτες, αλλά και την τακτική απολύμανση όλων των χώρων,

- τη λήψη άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία να τείνει στην αποσυμφόρηση των πινακίων των ποινικών δικαστηρίων από ήσσονος απαξίας υποθέσεις αλλά και στην επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, τα οποία έχουμε θέσει ήδη και είμαστε έτοιμοι να θέσουμε άμεσα στη διάθεσή σας , καθόσον είναι γνωστό ότι, με τις συσσωρευμένες προς εκδίκαση υποθέσεις στα ποινικά δικαστήρια και τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές, είναι αδύνατο να τηρηθούν ούτε κατ' επίφαση οι συστάσεις περί απαγόρευσης συνωστισμού στις δικαστικές αίθουσες.

Επιπλέον στην επιστολή της η Ένωση Εισαγγελέων εκφράζει και την επιφύλαξή της στο κατά πόσο η μείωση του χρόνου των «δικαστικών διακοπών» θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.