Ένωση Τραπεζών: Εκ παραδρομής η ανακοίνωση για αναστολή πλειστηριασμών 1ης κατοικίας

Ένωση Τραπεζών: Εκ παραδρομής η ανακοίνωση για αναστολή πλειστηριασμών 1ης κατοικίας

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) προχώρησε στην ανάκληση της ανακοίνωσης για την αναστολή των πλειστηριασμών 1ης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών μέχρι τέλος του έτους, που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, απόσύροντάς την από την ιστοσελίδα της, ενώ ανέφερε πως εστάλη «εκ παραδρομής».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Ελληνική Ένωσης Τραπεζών που ανακλήθηκε ανέφερε:

«Oι Τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, συνεπείς με την δέσμευση τους να στηρίξουν την ελληνική οικονομία εν μέσω COVID 19, έχουν προβεί μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος του 2020 σε εκτεταμένες αναστολές υποχρεώσεων για ένα σημαντικό αριθμό δανειοληπτών.

Παράλληλα οι τράπεζες  υποστηρίζουν  την υπαγωγή των δανειοληπτών, που έχουν παραχωρήσει την πρώτη κατοικία τους ως εξασφάλιση της δανειακής τους συμβάσεως, στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ του ν. 4714/2020 και ενθαρρύνουν τους δικαιούχους να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο οι τράπεζες ανακοινώνουν, επιπρόσθετα, ότι θα εξετάσουν αίτημα αναστολής πλειστηριασμών που αφορούν την πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2020, για όσους δανειολήπτες ανήκουν στη κατηγορία των ευάλωτων, όπως αυτή καθορίζεται στην ΥΑ Δ13οικ 10747/256/2019 (ιδίως άρθρο 4 αυτής).

Προϋπόθεση για την παραπάνω αναστολή είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ευάλωτο δανειολήπτη στην τράπεζα και η δήλωση άρσης του τραπεζικού του απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί ότι ανήκει στην κατηγορία του ευάλωτου.

Όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως ευάλωτου, οι διαδικασίες  πλειστηριασμού θα προχωρήσουν κανονικά.»