Ενισχύεται με 30 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»

Ενισχύεται με 30 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»

Ρύθμιση με την οποία ενισχύεται με 30 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» κατέθεσε η κυβέρνηση με τροπολογία στη Βουλή. Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης η αύξηση της οικονομικής στήριξης τουριστικών φορέων και σωματείων ενώ πλέον και το εμπορικό κέντρο των Σπάτων θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και τις Κυριακές.

Πιο συγκεκριμένα:

- Εκπονείται από το υπουργείο Τουρισμού πρόγραμμα για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού με τίτλο «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2020-2021 το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του υπουργείου Τουρισμού. Με ΚΥΑ καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία κ.α. Το ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκατ. Ευρώ.

- Προστίθεται στις περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατά την περίοδο από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο -εκτός απο την δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου - και η περιοχή που βρίσκεται στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού - Αγιος Δημήτριος - Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής

Τέλος,ο ΟΑΣΑ ΑΕ θα μπορεί πλέον,και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από την διασπορά του κορονοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες από την έναρξη ισχύος να συνάπτει συμβάσεις κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δηλαδή απ’ ευθείας αναθέσεις.