ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της ανεργίας στο 14,4% τον Μάρτιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της ανεργίας στο 14,4% τον Μάρτιο

Σε 14,4% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020 σε σχέση με 18,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ τον Φεβρουάριο του 2020 το ποσοστό της ανεργίας αναθεωρήθηκε προς τα κάτω και διαμορφώθηκε σε 15,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Μάρτιο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.874.437 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 653.686 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός αυξήθηκε σε 3.373.369 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 12.923 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (μείωση 0,3%) και κατά 10.263 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (μείωση 0,3%). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη- Μέλη, λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19), τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 203.288 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (μείωση 23,7%) και κατά 79.397 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (μείωση 10,8%).

Η μείωση αυτή κατευθύνθηκε προς τους οικονομικά μη ενεργούς, καθώς λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19), αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 173.254 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (αύξηση 5,4%) και κατά 87.150 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (αύξηση 2,7%).

Η αύξηση αυτή προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη ενεργούς.

Ειδικότερα, από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού προκύπτουν τα εξής:

- Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (16,8% τον Μάρτιο 2020 από 22,6% τον Μάρτιο 2019) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (12,6% από 14,4%).

- Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (32,4% τον Μάρτιο 2020 από 37,7% τον Μάρτιο 2019) και 25- 34 ετών (19,8% από 24,1%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (14,1% από 16,1%), 45- 54 ετών (12% από 14,6%), 55- 64 ετών (11,7% από 13,9%) και 65- 74 ετών (7,4% από 11,6%).

- Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Μακεδονία- Θράκη (18,5% τον Μάρτιο 2020 από 19% τον Μάρτιο 2019), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (16,4% από 18%) και η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (14,7% από 20,9%).

Ακολουθούν, η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (14% από 18,9%), η Αττική (13,9% από 18%), η Κρήτη (12% από 12,2%) και το Αιγαίο (9,4% από 17,3%).