ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 9,8% για το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 9,8% για το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Κατά 9,8% συρρικνώθηκε τον Ιανουάριο το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και διαμορφώθηκε στα 1,9 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 4,750 δισ. ευρώ (5,25 δισ δολάρια) έναντι 4,62 δισ. ευρώ (5,25 δισ. εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 2,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 172,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 239,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2,84 δισ. ευρώ (3,16 δισ. δολάρια) έναντι 2.,50 δισ. ευρώ (2,87 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 13,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 188,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 10,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 186,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,4%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ (2,09 δισ. εκατ. δολάρια) έναντι 2.113,8 εκατ. ευρώ (2,38 δισ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 15,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 52,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8% σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2019.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.