ΓΔ: 912,28 -7,75 (-0,84 %)

Τζίρος: 11,33 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2054η
Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 912,28 -7,75 (-0,84 %)

Τζίρος: 11,33 εκατ. €   RT

Εκπτώσεις 30% στα τιμολόγια ΔΕΗ για να μην πληγούν οι καταναλωτές από την ρήτρα χονδρεμπορικής

Εκπτώσεις 30% στα τιμολόγια ΔΕΗ για να μην πληγούν οι καταναλωτές από την ρήτρα χονδρεμπορικής
Eurokinissi

Σε εκπτώσεις 30% στα βασικά της τιμολόγια προχωρά από τις 5 Αυγούστου, η ΔΕΗ, προκειμένου να απορροφήσει τις επιβαρύνσεις που θα φέρει η αντικατάσταση της ρήτρας CO2 με ρήτρα χονδρεμπορικής.

Στην πράξη, η κίνηση αυτή, που της επιβλήθηκε από την ΡΑΕ για λόγους συγκρισιμότητας τιμολογίων, θα έχει ως αποτέλεσμα μια οριακά μικρότερη επιβάρυνση στους πελάτες της συγκριτικά με εκείνη που συνεπάγεται η ρήτρα CO2.

Η νέα αυτή εμπορική πολιτική της ΔΕΗ θα αφορά μόνο στα παλιά οικιακά (Γ1, ΓΝ1) και επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης (Γ21, Γ22, Γ23) της επιχείρησης και όχι στα νέα της προγράμματα (ΔΕΗ myHome Enter), τα οποία ούτως ή άλλως δεν επιβαρύνονται από ρήτρες CO2.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν αλλαγή στις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων της επιχείρησης. Αυτές παραμένουν ως έχουν, δηλαδή 11,058 λεπτά / κιλοβατώρα για καταναλώσεις μέχρι 2.000 κιλοβατώρες και 11,936 λεπτά/ κιλοβατώρα για καταναλώσεις από 2.000 κιλοβατώρες και πάνω.

Απλώς από τις 5 Αυγούστου και μετά, οι ονομαστικές αυτές τιμές μειώνονται αμφότερες κατά 30%, άρα διαμορφώνονται σε περίπου 7,77 λεπτά και 8,35 λεπτά ευρώ / κιλοβατώρα αντίστοιχα.

Επί αυτών των τιμών θα επιβάλλεται η νέα ρήτρα και ακριβώς επειδή θα είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με τις σημερινές, οι επιπτώσεις θα είναι μικρές.

Τι είναι η ρήτρα - Παραδείγματα

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρέωσης Προμήθειας, όπως θα ονομάζεται, τίθεται σε ισχύ για τις καταναλώσεις από τις 5 Αυγούστου και μετά.

Ενεργοποιείται κάθε φορά που η χονδρεμπορική τιμή ξεπερνά τα 50 ευρώ/MWh (άνω όριο). Στον αντίποδα, όταν αυτή θα πέφτει κάτω από τα 40 ευρώ/MWh (κάτω όριο), τότε η επιχείρηση θα προχωρά στην ανάλογη πίστωση. Σήμερα, η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην αγορά της επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, κινείται στα επίπεδα των 65-66 ευρώ/MWh.

Η ρήτρα βασίζεται σε μια μαθηματική φόρμουλα. Αυτή περιλαμβάνει τον μέσο όρο της τιμής εκκαθάρισης της αγοράς της Επόμενης Ημέρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (Day Ahead Market) τον μήνα που προηγήθηκε του υπολογισμού της ρήτρας.

Για να καταστεί κατανοητό τι σημαίνουν στην πράξη όλα αυτά, χαρακτηρστικό είναι το παράδειγμα ενός οικιακού πελάτη με τιμολόγιο Γ1.

Στην περίπτωση που η τιμή χονδρεμπορικής κυμανθεί γύρω στα 65 ευρώ /MWh (σσ: η φετινή μέση τιμή χονδρεμπορικής ως τον Ιούνιο κινείται στα 57,8 ευρώ /MWh), τότε η επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπόψιν τη νέα ρήτρα και την έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα είναι οριακά μικρότερη από την μέση επίδραση της ρήτρας CO2 ως τώρα εντός του 2021. Δηλαδή θα είναι περίπου 3 ευρώ /MWh σε σχέση με 3,5 ευρώ της μεσοσταθμικής επίδρασης της ρήτρας CO2 για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο.

Στην περίπτωση πάλι ενός επαγγελματικού πελάτη με τιμολόγιο Γ21, τότε στην περίπτωση που η τιμή χονδρεμπορικής θα κυμανθεί γύρω στα 70 ευρώ /MWh. Σε αυτή την περίπτωση, επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τη νέα ρήτρα και την έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα είναι επίσης ελαφρώς μικρότερη από την επίδραση της ρήτρας CO2 του Ιουνίου 2021.

Και θα διαμορφωθεί σε περίπου 5,2 ευρώ /MWh σε σχέση με 5,5 ευρώ από την επίδραση της ρήτρας CO2 τον Ιούνιο του 2021.